Rímskokatolícka Cirkev
Home » Sviatosti » Manželstvo » Sobášne náuky

Sobášne náuky s manželmi a lektormi

Na sobášnu náuku s manželmi a lektormi sa prihlasujete do skupinky snúbeneckých párov, v ktorej absolvujete nasledovné 3 stretnutia.

Prihlasujete sa naraz na 3 stretnutia, ktorých termín a čas je nemenný, nakoľko sa skupinka bude stretávať vždy v tom istom zložení.
Trvanie jedného stretnutia je cca 90 minút.

Tu je rozpis sobášnych náuk na najbližšie obdobie. Vyberte si voľný termín a zaregistrujte sa.

19.4.2018, 26.4.2018 a 3.5.2018 o 18:00 hod. (štvrtok)

Počet miest: 5 párov   Voľné miesta: -

26.4.2018, 3.5.2018 a 17.5.2018 o 18:00 hod. (štvrtok)

Počet miest: 5 párov   Voľné miesta: -

27.4.2018, 4.5.2018 a 11.5.2018 o 16:30 hod. (piatok)

Počet miest: 5 párov   Voľné miesta: -

Snúbenecká náuka

Počet miest: 5 párov   Voľné miesta: -