Duchovná služba v nemocnici

Duchovná služba vo Fakultnej nemocnici Trenčín má tri základné formy:

  • návšteva duchovného pri lôžkach pacientov na jednotlivých oddeleniach s cieľom rozhovoru, modlitby alebo udelenia sviatostí,
  • rozdávanie svätého prijímania pacientom na oddeleniach kňazom, rehoľnými sestrami alebo laickými spolupracovníkmi,
  • slúženie svätých omší v kaplnke.
Rozpis svätých omší v nemocnici
pondelok 6.20 h
utorok 14.10 h
streda 6.20 h
štvrtok 15.45 h
piatok 6.20 h
prvá sobota v mesiaci 9.00 – 11.30 h   (Fatimská pobožnosť)
nedeľa 10.30 h
Pol hodinu pred začiatkom svätej omše je v kaplnke prítomný nemocničný kaplán, s ktorým je možné sa porozprávať, alebo ho požiadať o udelenie sviatosti zmierenia resp. pomazania chorých. Taktiež je možné nahlásiť chorých pacientov, ktorí si želajú návštevu pri lôžku.
Telefonický kontakt: 0692 009 043

Ing. Mgr. Pavol Benko
nemocničný kaplán