Duchovná služba v nemocnici

Duchovná služba vo Fakultnej nemocnici Trenčín má tri základné formy:

  • návšteva duchovného pri lôžkach pacientov na jednotlivých oddeleniach s cieľom rozhovoru, modlitby alebo udelenia sviatostí,
  • rozdávanie svätého prijímania pacientom na oddeleniach kňazom, rehoľnými sestrami alebo laickými spolupracovníkmi,
  • slúženie svätých omší v kaplnke.
 
Rozpis svätých omší v nemocnici
pondelok 15.45 h
utorok 8.00 h
streda 8.00 h
štvrtok 15.45 h
piatok 8.00 h
po sv. omši je adorácia 9.00 – 10.00 h
nedeľa 10.30 h
sviatok 15.45 h
Počas vianočných a veľkonočných sviatkov a počas čerpania dovolenky nemocničného kaplána platí osobitný rozpis uverejnený vo výveskách v kaplnke.
 
Pol hodinu pred začiatkom svätej omše je v kaplnke prítomný nemocničný kaplán, s ktorým je možné sa porozprávať, alebo ho požiadať o udelenie sviatosti zmierenia resp. pomazania chorých. Taktiež je možné nahlásiť chorých pacientov, ktorí si želajú návštevu pri lôžku. (osobne, telefonicky, SMS)
 
 
!!! POZOR !!! Od októbra 2018 bolo zmenené telefónne číslo
Telefonický kontakt: 0907 772 446
Mgr. Ing. Pavol Benko
nemocničný kaplán