FARSKÉ OZNAMY - SV. CYRIL A METOD (5. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – SV. CYRIL A METOD (5. 7. 2020)

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Liturgický kalendár 6.7. pondelok Sv. Márie Goretti, panny a mučence ľ. spomienka 11.7. sobota Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sviatok 12.7 nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci, je v…

FARSKÉ OZNAMY - 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 29.6. pondelok Sv. Petra a Pavla, apoštolov slávnosť 30.6. utorok Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme ľ. spomienka 2.7. štvrtok Návšteva Panny Márie sviatok 3.7. piatok Sv. Tomáša, apoštola sviatok 5.7 nedeľa Sv. Cyrila…

FARSKÉ OZNAMY - 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 22.6. pondelok Sv. Jána Fishera a Tomáša Mórusa, mučeníkov ľ. spomienka 24.6. streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť 28.6. nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že dnes popoludní o 14.00 hod. bude…

FARSKÉ OZNAMY - 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

Liturgický kalendár 19.6. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávnosť 20.6. sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie spomienka 21.6. nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (Už teraz) ďakujeme všetkým, ktorí pripravili slávnosť a procesiu na oslavu Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. (Nezabudnime, že nábožnou účasťou na speve hymnu Ctíme…

Farské oznamy - Najsv. Trojica (7. 6. 2020)

Farské oznamy – Najsv. Trojica (7. 6. 2020)

NEDEĽA NAJSV. TROJICE 11.6 štvrtok Najsv. Kristovho tela a krvi slávnosť 12.6. piatok Výročie posviacky Farského kostola Narodenia Panny Márie slávnosť (len vo FK) 13.6. sobota Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 14.6. nedaľa 11. nedeľa v Cezročnom období…

Farské oznamy - Turíce (31. 5. 2020)

Farské oznamy – Turíce (31. 5. 2020)

Zoslanie Ducha Svätého 1.6. pondelok Panna Mária, Matka Cirkvi spomienka 3.6. streda Sv. Karol Lwanga a spol., mučeníci spomienka 4.6. štvrtok Náš Pán J.K., Najvyšší a večný kňaz sviatok 5.6. piatok Sv. Bonifác, biskup a mučeník spomienka 7.6. nedeľa Najsvätejšia Trojica slávnosť…

FARSKÉ OZNAMY - 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

VII. veľkonočná nedeľa 26.5. utorok Sv. Filip Neri, kňaz spomienka 29.5. piatok Sv. Pavol VI., pápež spomienka 31.5. nedeľa Zoslanie Ducha Svätého slávnosť Posledné dve nedele sme sa snažili pri sv. omšiach zaviesť nový spôsob zbierania milodarov na potreby farnosti, aby lepšie…

FARSKÉ OZNAMY - 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

VI. veľkonočná nedeľa 21.5. štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť 22.5. piatok Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka spomienka 24.5. nedeľa VII. veľkonočná nedeľa sviatok Zajtra, v pondelok 18. 5. 2020, si pripomíname 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti…

FARSKÉ OZNAMY - 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

V. veľkonočná nedeľa 11.5. pondelok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica spomienka 13.5. streda Panna Mária Fatimská spomienka 14.5. štvrtok Sv. Matej, apoštol sviatok 16.5. sobota Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník spomienka 17.5. nedeľa VI. veľkonočná nedeľa sviatok Po…