FARSKÉ OZNAMY - 25. NEDEĽA CO (20. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 25. NEDEĽA CO (20. 9. 2020)

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 21. 9. pondelok Sv. Matúša, apoštola sviatok 22. 9. utorok Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka spomienka 23. 9. streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza spomienka 27. 9. nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období…

FARSKÉ OZNAMY - 24. NEDEĽA CO (13. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 24. NEDEĽA CO (13. 9. 2020)

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 14. 9. pondelok Povýšenie sv. kríža sviatok 15. 9. utorok Sedembolestej Panny Márie slávnosť 16. 9. streda Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov spomienka 20. 9. nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období Na základe…

FARSKÉ OZNAMY - 23. NEDEĽA CO (6. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 23. NEDEĽA CO (6. 9. 2020)

DVADSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 7. 9. pondelok Sv. košických mučeníkov spomienka 8. 9. utorok Narodenie Panny MárieSlávnosť titulu farského kostola – hody sviatok slávnosť 12. 9. sobota Najsvätejšieho mena Panny Márie ľ. spomienka 13. 9. nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v…

FARSKÉ OZAMY - 22. NEDEĽA CO (30. 8. 2020)

FARSKÉ OZAMY – 22. NEDEĽA CO (30. 8. 2020)

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 3.9. štvrtok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka 6.9. nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období Upozorňujeme na zmeny v bohoslužobnom poriadku, ktoré budú platné od pondelka 31. 8. 2020: 1. v…

FARSKÉ OZNAMY - 21. NEDEĽA CO (23. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 21. NEDEĽA CO (23. 8. 2020)

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 24.8. pondelok Sv. Bartolomeja, apoštola sviatok 27.8. štvrtok Sv. Moniky spomienka 28.8. piatok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 29.8. sobota Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa spomienka 30.8. nedeľa Dvadsiatadruhá nedeľa v Cezročnom…

FARSKÉ OZNAMY - 20. NEDEĽA CO (16. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 20. NEDEĽA CO (16. 8. 2020)

DVADSIATANEDEĽAVCEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 20.8. štvrtok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi spomienka 21.8. piatok Sv. Pia X., pápeža spomienka 22.8. sobota Panny Márie Kráľovnej spomienka 23.8. nedeľa Dvadsiataprvá nedeľa v Cezročnom období Už teraz pozývame všetkých birmovancov na modlitbovo – organizačné…

FARSKÉ OZNAMY - 19. NEDEĽA CO (9. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 19. NEDEĽA CO (9. 8. 2020)

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 10.8. pondelok Sv. Vavrinca, diakona sviatok 11.8. utorok Sv. Kláry, panny spomienka 14.8. piatok Sv. Maximilána Máriu Kolbe, kňaza a m. spomienka 15.8. sobota NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE slávnosť 9.8. nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom…

FARSKÉ OZNAMY - 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 3.8. utorok Sv. Jána Máriu Vianneya spomienka 5.8. streda Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Santa Maria Maggiore) ľ. spomienka 6.8. štvrtok Premenenie Pána sviatok 8.8. sobota Sv. Dominika, kňaza spomienka 9.8. nedeľa…

FARSKÉ OZNAMY - 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 27.7. pondelok Sv. Gorazda a spoločníkovVýročie posvätenia Kostola sv. Anny spomienka slávnosť 29.7. streda Sv. Marty spomienka 30.7. štvrtok Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a m. ľ. spom. 31.7. piatok Sv. Ignáca z Loyoly,…

FARSKÉ OZNAMY - 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 22.7. streda Sv. Márie Magdalény sviatok 23.7. štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy sviatok 25.7. sobota Sv. Jakuba, apoštola sviatok 26.7. nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období Slávnosť titulu Kostola sv. Anny Na budúcu nedeľu…