FARSKÉ OZNAMY - 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020)

FARSKÉ OZNAMY PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 30. 11. pondelok Sv. Ondreja, apoštola sviatok 3. 12. štvrtok Sv. Františka Xaverského, kňazaSlávnosť titulu piaristického kostola spomienka 6. 12. nedeľa Druhá adventná nedeľa Dnes pri všetkých sv. omšiach konáme zvyčajnú jesennú zbierku na charitu. Za…

FRASKÉ OZNAMY - KRISTA KRÁĽA (22. 11. 2020)

FRASKÉ OZNAMY – KRISTA KRÁĽA (22. 11. 2020)

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA Liturgický kalendár: 24.11. utorok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov muč. spomienka 25. 11. streda Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice ľ. spomienka 29. 11. nedeľa Prvá adventná nedeľa Už o týždeň vstúpime do nového liturgického roka a začneme Adventné obdobie:…

FARSKÉ OZNAMY - 33. NEDEĽA CO (15. 11. 2020) + UVOĽNENIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ - DÔLEŽITÉ

FARSKÉ OZNAMY – 33. NEDEĽA CO (15. 11. 2020) + UVOĽNENIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ – DÔLEŽITÉ

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 17. 11. utorok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka 21. 11. sobota Obetovanie Panny Márie spomienka 22. 11. nedeľa Krista Kráľa slávnosť Dnes sa v Cirkvi slávi Svetový deň chudobných. Okrem našich modlitieb za tých, ktorí…

FARSKÉ OZNAMY - 32. NEDEĽA CO (8. 11. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 32. NEDEĽA CO (8. 11. 2020)

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 9. 11. pondelok Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok 10. 11. utorok Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi spomienka 11. 11. streda Sv. Martina z Tours, biskupa spomienka 12. 11. štvrtok Sv. Jozafáta,…

FARSKÉ OZNAMY - VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. 11. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. 11. 2020)

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 2. 11. pondelok Spomienka na všetkých verných zosnulých 4. 11. streda Sv. Karola Boromejského, biskupa spomienka 8. 11. nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období Keďže aj naďalej platí v týchto dňoch zákaz vychádzania, nie je možné zúčastniť sa…

FARSKÉ OZNAMY - 30. NEDEĽA CO (25. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 30. NEDEĽA CO (25. 10. 2020)

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 28. 10. streda Sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok 1. 11. nedeľa Všetkých svätých Keďže v týchto dňoch v SR platí zákaz vychádzania, nie je možné zúčastniť sa fyzicky na žiadnych liturgických sláveniach, okrem krstu, svadby, či pohrebu….

FARSKÉ OZNAMY - 29. NEDEĽA CO (18. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 29. NEDEĽA CO (18. 10. 2020)

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 19. 10. štvrtok Sv. Jána Pavla II. ľ. spomienka 23. 10. piatok Výročie posviacky Kostola Notre Dame slávnosť 18. 10. nedeľa Tridsiata nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že od 15. 10. 2020 je možné…

FARSKÉ OZNAMY - 28. NEDEĽA CO (11. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 28. NEDEĽA CO (11. 10. 2020)

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 15. 10. štvrtok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi spomienka 17. 10. sobota Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka 18. 10. nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období Budúca nedeľa…

FARSKÉ OZNAMY - 27. NEDEĽA (4. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 27. NEDEĽA (4. 10. 2020)

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 7. 9. streda Ružencovej Panny Márie spomienka 11. 10. nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že dnes bude celodenná adorácia v Kostole sv. Anny ukončená skôr, o 17.00 hod., nakoľko o 17.30…

FARSKÉ OZNAMY - 26. NEDEĽA CO (27. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 26. NEDEĽA CO (27. 9. 2020)

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 28. 9. pondelok Sv. Václava, mučeníka ľ. spomienka 29. 9. utorok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok 30.9. streda Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 1.10. štvrtok Sv. Terézie z Lisieux,…