ÚRADNÉ HODINY A KONTAKT

Rímskokatolícky farský úrad
Mariánske námestie 2
911 01 Trenčín

 

 

 

Telefonický kontakt:
Počas úradných hodín: 032/743 42 76
Mobilný kontakt: 0910 852 349
Zaopatrenie chorých v nemocnici: 0907 772 446

Číslo účtu:
SK10 0900 0000 0000 4169 3333

E-mail: faratrencin(zavináč)gmail(bodka)com alebo                               trencin(zavinac)nrb(bodka)sk

Emailová adresa farského úradu je upravená kvôli SPAM-u: (zavináč)=@ a (bodka)=.
Ďakujeme za pochopenie.

Úradné hodiny:
ZRUŠENÉ OD 18. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA. V NEVYHNUTnÝCH PRÍPADOCH SA NA NÁS OBRÁŤTE PROSTREDNÍCTVOM VYŠŠIE UVEDENÝCH KONTAKTOV. 

  • na cirkevné alebo štátne sviatky sú úradné hodiny v kancelárii FÚ zrušené.
  • úradné hodiny, zvlášť počas sviatočných období, môžu byť zmenené alebo zrušené – prosím vždy si pre istotu prečítajte farské oznamy na výveskách kostolov alebo našej internetovej stránke.

Kňazi vo farnosti:
Vsdp. PaedDr. Ľubomír Havran, farár – honorárny dekan
Dp. Martin Mičovský, kaplán
Dp. Martin Sedláček, kaplán
Vdp. Pavol Benko, nemocničný kaplán

Rehoľné spoločnosti:
Rehoľa piaristov, Palackého 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/743 70 86
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, 1. mája 7A, 911 01 Trenčín, tel.: 032/652 88 36
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky, Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640 03 77

Školy:
Základná škola s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta