ÚRADNÉ HODINY A KONTAKT

Rímskokatolícky farský úrad
Mariánske námestie 2
911 01 Trenčín

Telefonický kontakt
Počas úradných hodín: 032/743 42 76
Mobilný kontakt: 0910 852 349
Zaopatrenie chorých v nemocnici: 0907 772 446

Číslo účtu
SK10 0900 0000 0000 4169 3333

E-mail
trencin
(zavináč)nrb(bodka)sk
Emailová adresa farského úradu je upravená kvôli SPAM-u: (zavináč)=@ a (bodka)=.
Ďakujeme za pochopenie.

Úradné hodiny
pondelok 14.00 – 15.00
utorok 14.00 – 15.00
streda 14.00 – 15.00
piatok 9.00 – 10.00

Kňazi vo farnosti
Vsdp. PaedDr. Ľubomír Havran, farár – honorárny dekan
Dp. Michal Zajac, kaplán
Dp. Martin Mičovský, kaplán
Vdp. Pavol Benko, nemocničný kaplán

Rehoľné spoločnosti
Rehoľa piaristov, Palackého 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/743 70 86
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, 1. mája 7A, 911 01 Trenčín, tel.: 032/652 88 36
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky, Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640 03 77

Školy
Základná škola s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta