Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Mariánske námestie 2
911 01 Trenčín

Telefonický kontakt
Počas úradných hodín: 032/743 42 76
Mobilný kontakt: 0910 852 349
Zaopatrenie chorých v nemocnici: 0907 772 446

Číslo účtu
SK10 0900 0000 0000 4169 3333

E-mail
trencin
(zavináč)nrb(bodka)sk
Emailová adresa farského úradu je upravená kvôli SPAM-u: (zavináč)=@ a (bodka)=.
Ďakujeme za pochopenie.

Úradné hodiny
pondelok 13.00 – 14.30
utorok 13.00 – 14.00
streda 13.00 – 14.00
piatok 9.00 – 10.00

Kňazi vo farnosti
Vdp. PaedDr. Ľubomír Havran, farár
Vdp. Michal Zajac, kaplán
Vdp. Martin Mičovský, kaplán
 Vdp. Pavol Benko, nemocničný kaplán

Rehoľné spoločnosti
Rehoľa piaristov, Palackého 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/743 70 86
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, 1. mája 7A, 911 01 Trenčín, tel.: 032/652 88 36
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky, Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640 03 77

Školy
Základná škola s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta