DOMÁCA LITURGIA PREJAVENIA ÚCTY BIBLII

V nedeľu Božieho slova ponúkame domáciu liturgiu, ktorú pripravilo Katolícke biblické dielo na Slovensku podľa pastoračno – liturgickej príručky Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, a ktorú si v rámci rodiny môžete vykonať dnes alebo v nasledujúcich dňoch. Požehannú nedeľu…

SV. OMŠA ZA SKORÉ UKONČENIE PANDÉMIE

V piatok, 15. januára 2021 sa vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie začína približne o 19.15 hod. slávenie votívnej sv. omše V čase pandémie, obetovanej za jej skoré ukončenie, priaznivý vývoj situácie a za všetkých, ktorí sú ňou akokoľvek poznamenaní….

SPOLOČNÁ MODLITBA - VÝZVA BISKUPA VILIAMA - DôLEŽITÉ

Drahí bratia a sestry!  Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných….

OMŠE, SPOVEDANIE, POHREBY A KANCELÁRIA OD 18. 12. 2020 - DôLEŽITÉ!

Na základe osobitných protipandemických opatrení vyhlásených kompetentnými civilnými i cirkevnými autoritami, oznamujeme, že OD 18. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA: nebudú slávené verejné sv. omše v kostoloch a kaplnkách našej farnosti sviatosť zmierenia, prípadne sv. prijímanie sa bude vysluhovať iba…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA POČAS JANUÁRA 2021

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: 17. 01. 2021 NEDEĽA: 9.00 hod. – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 24. 01. 2021 NEDEĽA: 09.00 hod. – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. 01. 2021 PONDELOK: 16.00 hod. – OBRÁTENIE SV….

VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH A SVIATOČNÝCH BOHOSLUŽBÁCH - DôLEŽITÉ!