FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA NEDEĽA CO (17.10.2021)

Liturgický kalendár: 18. 10. pondelok Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok 22. 10. štvrtok Sv. Jána PAvla II., pápeža ľ. spom. 23. 10. sobota Výročie posviacky Kostola Notre Dame slávnosť 16. 10. nedeľa Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (misijná) CPR Trenčín pozýva na…

SYNODA 2021-2023 - POZVANIE OD KBS K ZAPOJENIU SA

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnost- ne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: NEDEĽA: 9.00 a 11.00 hod. PONDELOK – PIATOK: 16.00 hod. SOBOTA: 8.00 hod (len prvé soboty)