Rozlúčka s kaplánom Martinom Mičovským

Ďakujeme Pánu Bohu, aj Vám pán kaplán, za Vašu trojročnú obetavú službu v našej farnosti. Chceme Vás aj naďalej sprevádzať modlitbami a vyprosovať množstvo Božích milostí, k službe vo farnosti Vráble.

FARSKÉ OZNAMY - DVANÁSTA NEDEĽA V CO (19.06.2022)

Liturgický kalendár: 21.06. utorok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka 23.06. štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť 24.06. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávnosť 25.06. sobota Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie spomienka 26.06. nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období Pri príležitosti dnešného Dňa…

FARSKÝ TÁBOR PRE DETI 2022

Prihlasovanie na farský tábor je ukončené z kapacitných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: NEDEĽA: 09.00 a 11.00 hod. PONDELOK – PIATOK: 16.00 hod. PRVÁ SOBOTA V MESIACI: 08.00 hod.