FARSKÉ OZNAMY - DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CO (9. 8. 2020)

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 10.8. pondelok Sv. Vavrinca, diakona sviatok 11.8. utorok Sv. Kláry, panny spomienka 14.8. piatok Sv. Maximilána Máriu Kolbe, kňaza a m. spomienka 15.8. sobota NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE slávnosť 9.8. nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom…

UPOZORNENIE!

Večerná sv. omša vo farskom kostole v piatok (14. 8. 2020 – vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie) bude o 16.00 hod.!!!

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM PRE DOSPELÝCH - POZVÁNKA

Dospelých, ktorí seriózne túžia rozvinúť svoj vzťah s Bohom aj prostredníctvom sviatostného života, ktorý “štartuje” prijatie krstu, birmovania a sv. prijímania pozývame, aby sa počas mesiaca august prihlásili k príprave, ktorá by mala začať od jesene 2020. Keďže je dôležitá…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: PONDELOK – PIATOK: 17.00 NEDEĽA: 9.00; 11.00