PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE - DôLEŽITÉ!

Bratia a sestry! Chceme vás informovať, že tento rok z dôvodu protipandemických opatrení, spoločné vianočné sv. spovede, tak ako ich poznáme, v našich farnostiach nebudú. To však neznamená, že sa nebudete môcť vyspovedať. V každej farnosti bude vytvorený dostatočný priestor…

FARSKÉ OZNAMY - 2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. 12. 2020)

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 7. 12. pondelok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 8. 12. utorok Nepoškvrnené počatie prebl. Panny Márie slávnosť 13. 12. nedeľa Tretia adventná nedeľa Dnes je v Kostole sv. Anny prvonedeľná adorácia: začne sa po sv….

ŠKAPULIARSKA SLÁVNOSŤ 8. 12. 2020 V KOSTOLE NOTRE DAME

POCHVÁLENÝ BUĎ PÁN JEŽIŠ KRISTUS!   Podľa tradície, v noci z 15. na 16. júla 1251 mal generálny predstavený rádu karmelitánov sv. Simon Stock videnie Najsvätejšej Panny. Podala mu škapuliar a povedala: “Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak…

VYHLÁSENIE PÔSTU ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE - DÔLEŽITÉ!

“Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: PONDELOK – PIATOK: 16.00 SOBOTA: 8.00 NEDEĽA: 9.00     

VŠEOBECNÝ DIŠPENZ OD FYZICKEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽBÁCH - DôLEŽITÉ!