FARSKÉ OZNAMY - 25. NEDEĽA CO (20. 9. 2020)

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 21. 9. pondelok Sv. Matúša, apoštola sviatok 22. 9. utorok Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka spomienka 23. 9. streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza spomienka 27. 9. nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období…

POVINNOSŤ "ŠACHOVNICOVÉHO SEDENIA" NA BOHOSLUŽBÁCH - DôLEŽITE!

Upozorňujeme veriacich našej farnosti, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastňujú liturgických slávení v našich kostoloch, že až do odvolania je na bohoslužbách povinný sociálny odstup (min. 2 metre) medzi osobami alebo skupinami osôb žijúcich v jednej domácnosti. Ďalej vás veľmi…

Ekumenická pobožnosť
TREMÍNY OHĽADOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA 2020

Oznamuje termíny ohľadom slávenia prvého sv. prijímania detí z ostatných základných škôl: spoveď detí a ich príbuzných bude v sobotu 26. 9. 2020 od 9.00 hod. – 11.00 hod. vo farskom kostole samotná slávnosť bude v nedeľu 27. 9. 2020,…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: PONDELOK – PIATOK: 16.00 NEDEĽA: 9.00; 11.00