PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

Ak sa ešte nechcete zúčastniť sv. omší v tomto čase fyzicky, nemusíte. Stále zostáva v platnosti dišpenz od fyzickej účasti na sv. omšiach až do skončenia mimoriadnej situácie. Naďalej sa s nami môžete spojiť duchovne prostredníctvom tejto internetovej adresy:

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin

ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV

PONDELOK – PIATOK: 16.00

SOBOTA: 8.00

NEDEĽA: 9.00; 11.00