PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA POČAS JANUÁRA 2021

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA POČAS JANUÁRA 2021

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin

ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV:

17. 01. 2021 NEDEĽA: 9.00 hod. – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 01. 2021 NEDEĽA: 09.00 hod. – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 01. 2021 PONDELOK: 16.00 hod. OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA

31. 01. 2021 NEDEĽA: 9.00 hod. – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ