FARSKÉ OZNAMY - DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CO (9. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CO (9. 8. 2020)

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 10.8. pondelok Sv. Vavrinca, diakona sviatok 11.8. utorok Sv. Kláry, panny spomienka 14.8. piatok Sv. Maximilána Máriu Kolbe, kňaza a m. spomienka 15.8. sobota NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE slávnosť 9.8. nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom…

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

Večerná sv. omša vo farskom kostole v piatok (14. 8. 2020 – vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie) bude o 16.00 hod.!!!

FARSKÉ OZNAMY - 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 3.8. utorok Sv. Jána Máriu Vianneya spomienka 5.8. streda Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Santa Maria Maggiore) ľ. spomienka 6.8. štvrtok Premenenie Pána sviatok 8.8. sobota Sv. Dominika, kňaza spomienka 9.8. nedeľa…

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM PRE DOSPELÝCH - POZVÁNKA

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM PRE DOSPELÝCH – POZVÁNKA

Dospelých, ktorí seriózne túžia rozvinúť svoj vzťah s Bohom aj prostredníctvom sviatostného života, ktorý “štartuje” prijatie krstu, birmovania a sv. prijímania pozývame, aby sa počas mesiaca august prihlásili k príprave, ktorá by mala začať od jesene 2020. Keďže je dôležitá…

FARSKÉ OZNAMY - 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 27.7. pondelok Sv. Gorazda a spoločníkovVýročie posvätenia Kostola sv. Anny spomienka slávnosť 29.7. streda Sv. Marty spomienka 30.7. štvrtok Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a m. ľ. spom. 31.7. piatok Sv. Ignáca z Loyoly,…

FARSKÉ OZNAMY - 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 22.7. streda Sv. Márie Magdalény sviatok 23.7. štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy sviatok 25.7. sobota Sv. Jakuba, apoštola sviatok 26.7. nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období Slávnosť titulu Kostola sv. Anny Na budúcu nedeľu…

FARSKÉ OZNAMY - 15. NEDEĽA CO (12. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 15. NEDEĽA CO (12. 7. 2020)

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 15.7. streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 16.7. štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej ľ. spomienka 17.7 piatok Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov sviatok 19.7. nedeľa Šestnásta nedeľa v Cezročnom období Budúci víkend,…

FARSKÉ OZNAMY - SV. CYRIL A METOD (5. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – SV. CYRIL A METOD (5. 7. 2020)

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Liturgický kalendár 6.7. pondelok Sv. Márie Goretti, panny a mučence ľ. spomienka 11.7. sobota Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sviatok 12.7 nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci, je v…

FARSKÉ OZNAMY - 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 29.6. pondelok Sv. Petra a Pavla, apoštolov slávnosť 30.6. utorok Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme ľ. spomienka 2.7. štvrtok Návšteva Panny Márie sviatok 3.7. piatok Sv. Tomáša, apoštola sviatok 5.7 nedeľa Sv. Cyrila…

FARSKÉ OZNAMY - 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 22.6. pondelok Sv. Jána Fishera a Tomáša Mórusa, mučeníkov ľ. spomienka 24.6. streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť 28.6. nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že dnes popoludní o 14.00 hod. bude…