Farské oznamy - Turíce (31. 5. 2020)

Farské oznamy – Turíce (31. 5. 2020)

Zoslanie Ducha Svätého 1.6. pondelok Panna Mária, Matka Cirkvi spomienka 3.6. streda Sv. Karol Lwanga a spol., mučeníci spomienka 4.6. štvrtok Náš Pán J.K., Najvyšší a večný kňaz sviatok 5.6. piatok Sv. Bonifác, biskup a mučeník spomienka 7.6. nedeľa Najsvätejšia Trojica slávnosť…

FARSKÉ OZNAMY - 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

VII. veľkonočná nedeľa 26.5. utorok Sv. Filip Neri, kňaz spomienka 29.5. piatok Sv. Pavol VI., pápež spomienka 31.5. nedeľa Zoslanie Ducha Svätého slávnosť Posledné dve nedele sme sa snažili pri sv. omšiach zaviesť nový spôsob zbierania milodarov na potreby farnosti, aby lepšie…

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 2020 - dôležité!

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 2020 – dôležité!

Pozývame rodičov a pani katechétky detí z našej farnosti, ktoré v tomto roku majú prijať prvé sväté prijímanie na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 31. mája 2020 (nedeľa) po sv. omši o 11.00 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie. Keďže…

FARSKÉ OZNAMY - 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

VI. veľkonočná nedeľa 21.5. štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť 22.5. piatok Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka spomienka 24.5. nedeľa VII. veľkonočná nedeľa sviatok Zajtra, v pondelok 18. 5. 2020, si pripomíname 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti…

BIRMOVKA 2020 - DôLEŽITÉ!

BIRMOVKA 2020 – DôLEŽITÉ!

Biskupský úrad v Nitre nám oznámil, že sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v sobotu, 5. septembra 2020. Po zvážení všetkých rizík a najvhodnejšieho spôsobu vám oznámime akým spôsobom bude pokračovať bezprostredná príprava birmovancov na túto sviatosť, preto,…

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE NA RUKU - DôLEŽITÉ!

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE NA RUKU – DôLEŽITÉ!

Všetkým veriacim našej farnosti, ktorí by mohli byť znepokojení dočasným dovolením našich biskupov ohľadom prijímanie Najsvätejšej Sviatosti na ruku, odporúčame pozrieť si a vypočuť slová predsedu KBS, J. E. Mons. Stanislava Zvolenského. Prosíme všetkých veriacich našej farnosti, ktorí sa len…

FARSKÉ OZNAMY - 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

V. veľkonočná nedeľa 11.5. pondelok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica spomienka 13.5. streda Panna Mária Fatimská spomienka 14.5. štvrtok Sv. Matej, apoštol sviatok 16.5. sobota Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník spomienka 17.5. nedeľa VI. veľkonočná nedeľa sviatok Po…

OBNOVENIE VEREJNÝCH SV. OMŠÍ A SPOVEDÍ - DôLEŽITÉ!

OBNOVENIE VEREJNÝCH SV. OMŠÍ A SPOVEDÍ – DôLEŽITÉ!

S veľkou radosťou, ale aj s prosbou o zodpovednosť, pochopenie a rešpektovanie usmernení civilných i cikrevných autorít vám oznamujeme, že od stredy 6. mája 2020 sa obnovuje slávenie verejných svätých omší v našej farnosti a to v tomto dočasnom poriadku:…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

Ak sa ešte nechcete zúčastniť sv. omší v tomto čase fyzicky, nemusíte. Stále zostáva v platnosti dišpenz od fyzickej účasti na sv. omšiach až do skončenia mimoriadnej situácie. Naďalej sa s nami môžete spojiť duchovne prostredníctvom tejto internetovej adresy: https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin…

Dôležité oznamy: Urbi et Orbi a úplné odpustky

Dôležité oznamy: Urbi et Orbi a úplné odpustky

MIMORIADNE URBI ET ORBI Rímsky biskup, pápež František, v piatok večer, 27. marca 2020, udelil mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi, ktoré sa tradične udeľuje iba na Vianoce a Veľkú noc. Mimoriadne bolo aj v tom, že ho udelil Najsvätejšou Sviatosťou…