ZAMYSLENIE K SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE K SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

Evelin WaughModlitba k trom kráľom Tak ako ja, aj vy ste prišli neskoro. Pastieri s ovcami tam už dávno boli pred vami. Pripojili sa k anjelským zborom skôr, ako ste vyrazili na cestu. Kvôli vám bol uvoľnený odveký poriadok nebies a zažiarilo nové…

TROJKRÁĽOVÉ POŽEHNANIE 2021

TROJKRÁĽOVÉ POŽEHNANIE 2021

V tomto čase, keď situácia nedovoľuje, aby kňazi navštívili a požehnali príbytky rodín farnosti, ako býva zvykom v našich krajoch v období Zjavenia Pána, uvádzame Rodinné požehnanie v domácnostiach, ktoré môže zvolávať sama rodina pri spoločnej modlitbe. Za texty tejto…

NOVOROČNÝ VINŠ A PASTIERSKY LIST KBS

NOVOROČNÝ VINŠ A PASTIERSKY LIST KBS

Do roku 2021 vám všetkým želáme všetko pozemské i nebeské požehnanie, zdravie tela, ale i duše… Vaši kňazi+! Na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorou sa začína nový kalendárny rok KBS posiela biskupský list. Uvádzame ho v plnom znení na našej…

DOBRÁ NOVINA ONLINE – KOLEDUJE CELÝ TRENČÍN

DOBRÁ NOVINA ONLINE – KOLEDUJE CELÝ TRENČÍN

Aj keď aktuálna pandemická situácia v tieto dni neumožňuje koledníkom vyjsť do ulíc a navštíviť domácnosti osobne, deti z dvoch trenčianskych farností sa spojili, aby priniesli vianočnú radosť online. Ak sa rozhodnete podporiť Dobrú novinu aj tento rok, kliknite na…

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE - DôLEŽITÉ!

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE – DôLEŽITÉ!

Bratia a sestry! Chceme vás informovať, že tento rok z dôvodu protipandemických opatrení, spoločné vianočné sv. spovede, tak ako ich poznáme, v našich farnostiach nebudú. To však neznamená, že sa nebudete môcť vyspovedať. V každej farnosti bude vytvorený dostatočný priestor…

FARSKÉ OZNAMY - 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2020)

FARSKÉ OZNAMY PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 30. 11. pondelok Sv. Ondreja, apoštola sviatok 3. 12. štvrtok Sv. Františka Xaverského, kňazaSlávnosť titulu piaristického kostola spomienka 6. 12. nedeľa Druhá adventná nedeľa Dnes pri všetkých sv. omšiach konáme zvyčajnú jesennú zbierku na charitu. Za…

ŠKAPULIARSKA SLÁVNOSŤ 8. 12. 2020 V KOSTOLE NOTRE DAME

ŠKAPULIARSKA SLÁVNOSŤ 8. 12. 2020 V KOSTOLE NOTRE DAME

POCHVÁLENÝ BUĎ PÁN JEŽIŠ KRISTUS!   Podľa tradície, v noci z 15. na 16. júla 1251 mal generálny predstavený rádu karmelitánov sv. Simon Stock videnie Najsvätejšej Panny. Podala mu škapuliar a povedala: “Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak…

FRASKÉ OZNAMY - KRISTA KRÁĽA (22. 11. 2020)

FRASKÉ OZNAMY – KRISTA KRÁĽA (22. 11. 2020)

SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA Liturgický kalendár: 24.11. utorok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov muč. spomienka 25. 11. streda Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice ľ. spomienka 29. 11. nedeľa Prvá adventná nedeľa Už o týždeň vstúpime do nového liturgického roka a začneme Adventné obdobie:…

FARSKÉ OZNAMY - 33. NEDEĽA CO (15. 11. 2020) + UVOĽNENIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ - DÔLEŽITÉ

FARSKÉ OZNAMY – 33. NEDEĽA CO (15. 11. 2020) + UVOĽNENIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ – DÔLEŽITÉ

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 17. 11. utorok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka 21. 11. sobota Obetovanie Panny Márie spomienka 22. 11. nedeľa Krista Kráľa slávnosť Dnes sa v Cirkvi slávi Svetový deň chudobných. Okrem našich modlitieb za tých, ktorí…

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ a ÚRADNÉ HODINY V KANCELÁRII FÚ - DÔLEŽITÉ!

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ a ÚRADNÉ HODINY V KANCELÁRII FÚ – DÔLEŽITÉ!

V súlade s aktuálnymi opatreniami, ktoré vydali civilné i cirkevné autority ohľadom vysluhovania sviatostí (1 osoba na 15 m2), oznamujeme, že od 9. 11. 2020 bude možné pristúpiť k SVIATOSTI ZMIERENIA a každých 15. minút k SV. PRIJÍMANIU nasledovne: FARSKÝ…