FARSKÉ OZNAMY - 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 18. NEDEĽA CO (2. 8. 2020)

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 3.8. utorok Sv. Jána Máriu Vianneya spomienka 5.8. streda Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (Santa Maria Maggiore) ľ. spomienka 6.8. štvrtok Premenenie Pána sviatok 8.8. sobota Sv. Dominika, kňaza spomienka 9.8. nedeľa…

FARSKÉ OZNAMY - 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 17. NEDEĽA CO (26. 7. 2020)

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 27.7. pondelok Sv. Gorazda a spoločníkovVýročie posvätenia Kostola sv. Anny spomienka slávnosť 29.7. streda Sv. Marty spomienka 30.7. štvrtok Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a m. ľ. spom. 31.7. piatok Sv. Ignáca z Loyoly,…

FARSKÉ OZNAMY - 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 16. NEDEĽA CO (19. 7. 2020)

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 22.7. streda Sv. Márie Magdalény sviatok 23.7. štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy sviatok 25.7. sobota Sv. Jakuba, apoštola sviatok 26.7. nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období Slávnosť titulu Kostola sv. Anny Na budúcu nedeľu…

FARSKÉ OZNAMY - 15. NEDEĽA CO (12. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 15. NEDEĽA CO (12. 7. 2020)

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 15.7. streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka 16.7. štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej ľ. spomienka 17.7 piatok Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov sviatok 19.7. nedeľa Šestnásta nedeľa v Cezročnom období Budúci víkend,…

FARSKÉ OZNAMY - SV. CYRIL A METOD (5. 7. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – SV. CYRIL A METOD (5. 7. 2020)

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV Liturgický kalendár 6.7. pondelok Sv. Márie Goretti, panny a mučence ľ. spomienka 11.7. sobota Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sviatok 12.7 nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci, je v…

FARSKÉ OZNAMY - 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 13. NEDEĽA CO (28. 6. 2020)

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 29.6. pondelok Sv. Petra a Pavla, apoštolov slávnosť 30.6. utorok Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme ľ. spomienka 2.7. štvrtok Návšteva Panny Márie sviatok 3.7. piatok Sv. Tomáša, apoštola sviatok 5.7 nedeľa Sv. Cyrila…

FARSKÉ OZNAMY - 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY – 12. NEDEĽA CO (21.6.2020)

FARSKÉ OZNAMY DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár 22.6. pondelok Sv. Jána Fishera a Tomáša Mórusa, mučeníkov ľ. spomienka 24.6. streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávnosť 28.6. nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že dnes popoludní o 14.00 hod. bude…

NOC S BOHOM - FOTOREPORTÁŽ

NOC S BOHOM – FOTOREPORTÁŽ

Všetko začalo slávnostnými vešperami (liturgiou večerných chvál) zo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prednáška pána dekana Ľubomíra nás cez meditáciu nad textami Písma, v ktorých sa spomína termín “srdce”, voviedla do hĺbky tajomstva božsko-ľudského Ježišovho Srdca a veľkosti, ba priam plnosti…

FARSKÉ OZNAMY - 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

Liturgický kalendár 19.6. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávnosť 20.6. sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie spomienka 21.6. nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (Už teraz) ďakujeme všetkým, ktorí pripravili slávnosť a procesiu na oslavu Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. (Nezabudnime, že nábožnou účasťou na speve hymnu Ctíme…

Pastiersky list Nitrianskej diecézy na Jedenástu nedeľu v období Cez rok

Pastiersky list Nitrianskej diecézy na Jedenástu nedeľu v období Cez rok

Každý deň v našom živote je neopakovateľný. Na niektoré obdobie nám ostali pekné spomienky, na iné menej. Ako budeme spomínať na predchádzajúce týždne, ktoré boli poznačené pandémiou? Podľa niektorých sme prežili toto obdobie len tak „napoly“, pretože sme si zakrývali tvár a videli sme sa len polovične. Určite to nebolo pre nikoho…