FARSKÉ OZNAMY - 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

VII. veľkonočná nedeľa 26.5. utorok Sv. Filip Neri, kňaz spomienka 29.5. piatok Sv. Pavol VI., pápež spomienka 31.5. nedeľa Zoslanie Ducha Svätého slávnosť Posledné dve nedele sme sa snažili pri sv. omšiach zaviesť nový spôsob zbierania milodarov na potreby farnosti, aby lepšie…

FARSKÉ OZNAMY - 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

VI. veľkonočná nedeľa 21.5. štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť 22.5. piatok Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka spomienka 24.5. nedeľa VII. veľkonočná nedeľa sviatok Zajtra, v pondelok 18. 5. 2020, si pripomíname 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti…

FARSKÉ OZNAMY - 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

V. veľkonočná nedeľa 11.5. pondelok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica spomienka 13.5. streda Panna Mária Fatimská spomienka 14.5. štvrtok Sv. Matej, apoštol sviatok 16.5. sobota Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník spomienka 17.5. nedeľa VI. veľkonočná nedeľa sviatok Po…

OSLÁVTE S NAMI SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

OSLÁVTE S NAMI SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V posledný deň Oktávy Pánovho zmŕtvychvstania sme z ustanovenia pápeža sv. Jána Pavla II. oslávili Sviatok Božieho milosrdenstva. Pozývame vás osobitne osláviť túto najobdivuhodnejšiu vlastnosť Boha meditáciou nad vybranými skladbami z oratória Misericordia, ktorého autorom je organista našej nitrianskej katedrály,…

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ZAMYSLENIE

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – ZAMYSLENIE

Čo myslíte: bola tá úplne prvá veľkonočná nedeľa radostná? Sotva. Aspoň nie zo začiatku. Skôr išlo iba o nejaké záporné zvesti: “Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.” (Jn 20, 2) “…ale telo Pána Ježiša nenašli”  (Lk 24,…

BIELA SOBOTA - ZAMYSLENIE

BIELA SOBOTA – ZAMYSLENIE

“Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla (Ž 76,9), lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých….

VEĽKÝ PIATOK - ZAMYSLENIE

VEĽKÝ PIATOK – ZAMYSLENIE

V dnešné veľkopiatočné ráno sa niekde zachováva starobylý zvyk spievať medzi posvätným čítaním a rannými chválami tzv. lamentácie. Ide o niekoľko veršov z biblickej knihy Náreky, ktorej autorstvo sa pripisuje prorokovi Jeremiášovi. Boli spísané niekoľko storočí pred Kristom ako hlboko…