Manželstvo

“Kristus bohato požehnal lásku muža a ženy. Bol hosťom na svadbe v Káne Galilejskej a učinil na nej z lásky k manželom prvý zázrak. Zmluva, ktorú na kríži uzatvoril so svojou Cirkvou, je predobrazom manželského zväzku. S takou istou láskou, s akou sa dal za svoju cirkev, majú žiť manželia spolu po celý život.” (Max Kašparů)

Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

Ako vybaviť?

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo nahláste (snúbenci) aspoň 3 mesiace pred predpokladaným termínom na farskom úrade počas úradných hodín, kde si dohodnete aj presný dátum a čas konania obradu. Ku spísaniu sobášnej zápisnice potrebujete krstný list (nie starší ako 3 mesiace). Ak ste pokrstený v našej farnosti, krstný list nepotrebujete, avšak je dobré vedieť aspoň približný dátum krstu – kvôli vyhľadaniu v matrike.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné vyžiadať tzv.“Licenciu k sobášu” z farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov.

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať sobášnu prípravu. Táto príprava pozostáva z víkendového stretnutia snúbencov s manželmi – lektormi. Počas víkendu dostanú snúbenci množstvo dôležitých informácií ale hlavne osobných svedectiev o tom, ako sa na život v manželstve môžete seriózne pripraviť. Táto “víkendovka” nahrádza všetky náuky s kňazom, s lekárom, s manželmi (all in one) a je potrebné ju absolvovať v celej dĺžke.

Cieľom prípravy je pomôcť snúbencom nielen s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vstupe do manželstva ale aj ponúknuť im spôsoby a možnosti ako ich riešiť. Osobnými svedectvami a budovaním vzťahov sa snažíme poukázať na východiská z kritických situácií, ktoré manželský život a výchova detí prináša.

Pre absolvovanie takejto víkendovej prípravy sa snúbenci musia prihlásiť na stránke: http://nauky.cprtrencin.sk/

Odporúčania:

  • pozrite si text svadobného obradu,
  • sviatosť manželstva je výnimočná udalosť, preto je vhodné prijať ju s čistým srdcom (vyspovedať sa).