Pomazanie chorých

Pomazaním chorých a modlitbou kňazov Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich. Nejde o posledné pomazanie, ako sa mnohí domnievajú.

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu znovu upadne do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho zdravotný stav zhorší. Pomazanie je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice.

Hromadne vysluhujeme pomazanie chorých počas svätých omší, konaných na svetový deň chorých, t. j. 11. februára.

Inak sviatosť vysluhujeme individuálne – doma alebo v nemocnici. Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:

  • stôl prestretý bielym obrusom,
  • kríž
  • dve horiace sviece.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvať pri chorom v modlitbe. O udelenie sviatosti doma môžete požiadať na tel. č.: 0910 852 349, 032/743 42 76, v nemocnici na tel. čísle: 0907 772 446 alebo pred sv. omšou v nemocničnej kaplnke. Viac informácií o duchovnej službe v nemocnici.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.