ČO S PREDVEĽKONOČNOU SPOVEĎOU? - DÔLEŽITÉ!

ČO S PREDVEĽKONOČNOU SPOVEĎOU? – DÔLEŽITÉ!

Často sa počas Pôstneho obdobia v omšových modlitbách veriacich, ktorých vzory boli pripravené dávno pred začiatkom pandémie modlíme, aby sme sa dobrou spoveďou pripravili na slávenie Veľkej noci. Človeku sa vtedy v mysli vynára otázka: Ale ako, keď nemôžeme organizovať…

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

PRIAME PRENOSY LITURGIE Z FARSKÉHO KOSTOLA

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin ČASY LITURGICKÝCH SLÁVENÍ A PRIAMYCH PRENOSOV: NEDEĽA: 9.00 a 11.00 hod. PONDELOK – PIATOK: 16.00 hod. SOBOTA: 8.00 hod (len prvé soboty)

ZVONENIE ZA OBETE COVID 19 NA SLOVENSKU

ZVONENIE ZA OBETE COVID 19 NA SLOVENSKU

CHYBA MOBILNEJ TEL. LINKY A OSPRAVEDLNENIE

CHYBA MOBILNEJ TEL. LINKY A OSPRAVEDLNENIE

V dňoch 24. a 25. marca 2021 došlo k technickej chybe a nebolo možné sa dovolať na naše mobilné číslo. Všetkým, ktorí sa v týchto dňoch a z tohto dôvodu s nami nemohli telefonicky skontaktovať sa ospravedlňujeme. Mrzí nás to…

KBS: ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM. DÔLEŽITÉ!

KBS: ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM. DÔLEŽITÉ!

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, ktorý navštívil uplynulý víkend pápež František a kde pôsobí aj Slovenská katolícka charita. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok…

Deň počatého dieťaťa 2021

Deň počatého dieťaťa 2021

21.ročník kampane Deň počatého dieťaťa začalo Fórum života s mottom „Život je dar“. V tejto zložitej a náročnej dobe chce kampaň radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život – za svoj vlastný a za životy…

DEVÄŤ DNÍ SO SV. JOZEFOM - POBOŽNOSŤ

DEVÄŤ DNÍ SO SV. JOZEFOM – POBOŽNOSŤ

Dnes, deväť dní pred Slávnosťou sv. Jozefa, dávame do pozornosti deviatnik pre rodiny s deťmi, ktorý pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum a tiež uvádzame link, na ktorom nájdede v podstate tú istú deväťdňovú pobožnosť k sv. Jozofevi, ale pre…

PODEĽME SA! - PôSTNA AKTIVITA

PODEĽME SA! – PôSTNA AKTIVITA

Ctený duchovný otec, drahí farníci, milé deti vo farnostiach! Obraciame sa na Vás s veľkou prosbou, ktorá znamená veľa pre tých, v mene ktorých o ňu prosíme ! 15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastaví ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Toto…

PÔSTNA VÝZVA BISKUPOV A VIKÁRA

PÔSTNA VÝZVA BISKUPOV A VIKÁRA

„Štyridsať dní….“ – Pôstna výzva Drahí bratia a sestry, vstupujeme do milostivého pôstneho obdobia. Štyridsať dní, ktoré budeme prežívať, nemôžu byť chápané len v matematickom zmysle. Táto časť liturgického roka má výraznú aktuálnosť, ako o tom svedčí aj Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021, ktoré má ústrednú myšlienku:…

NEZABUDNIME NA PÔST...

NEZABUDNIME NA PÔST…

V stredu 17. 02. 2021 vstupujeme do Pôstneho obdobia. Tento deň, známy ako Popolcová streda, je dňom prísneho pokánia v celej Cirkvi. Tento prísny pôst je záväzný pre všetkých zdravých veriacich od 7. do 60. roku života: zdržovanie sa mäsitých…