NOC S BOHOM - FOTOREPORTÁŽ

NOC S BOHOM – FOTOREPORTÁŽ

Všetko začalo slávnostnými vešperami (liturgiou večerných chvál) zo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prednáška pána dekana Ľubomíra nás cez meditáciu nad textami Písma, v ktorých sa spomína termín “srdce”, voviedla do hĺbky tajomstva božsko-ľudského Ježišovho Srdca a veľkosti, ba priam plnosti…

FARSKÉ OZNAMY - 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 11. NEDEĽA CEZROČNOM OBDOBÍ (14. 6. 2020)

Liturgický kalendár 19.6. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávnosť 20.6. sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie spomienka 21.6. nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (Už teraz) ďakujeme všetkým, ktorí pripravili slávnosť a procesiu na oslavu Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. (Nezabudnime, že nábožnou účasťou na speve hymnu Ctíme…

Pastiersky list Nitrianskej diecézy na Jedenástu nedeľu v období Cez rok

Pastiersky list Nitrianskej diecézy na Jedenástu nedeľu v období Cez rok

Každý deň v našom živote je neopakovateľný. Na niektoré obdobie nám ostali pekné spomienky, na iné menej. Ako budeme spomínať na predchádzajúce týždne, ktoré boli poznačené pandémiou? Podľa niektorých sme prežili toto obdobie len tak „napoly“, pretože sme si zakrývali tvár a videli sme sa len polovične. Určite to nebolo pre nikoho…

Farské oznamy - Najsv. Trojica (7. 6. 2020)

Farské oznamy – Najsv. Trojica (7. 6. 2020)

NEDEĽA NAJSV. TROJICE 11.6 štvrtok Najsv. Kristovho tela a krvi slávnosť 12.6. piatok Výročie posviacky Farského kostola Narodenia Panny Márie slávnosť (len vo FK) 13.6. sobota Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 14.6. nedaľa 11. nedeľa v Cezročnom období…

Farské oznamy - Turíce (31. 5. 2020)

Farské oznamy – Turíce (31. 5. 2020)

Zoslanie Ducha Svätého 1.6. pondelok Panna Mária, Matka Cirkvi spomienka 3.6. streda Sv. Karol Lwanga a spol., mučeníci spomienka 4.6. štvrtok Náš Pán J.K., Najvyšší a večný kňaz sviatok 5.6. piatok Sv. Bonifác, biskup a mučeník spomienka 7.6. nedeľa Najsvätejšia Trojica slávnosť…

FARSKÉ OZNAMY - 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (23. 5. 2020)

VII. veľkonočná nedeľa 26.5. utorok Sv. Filip Neri, kňaz spomienka 29.5. piatok Sv. Pavol VI., pápež spomienka 31.5. nedeľa Zoslanie Ducha Svätého slávnosť Posledné dve nedele sme sa snažili pri sv. omšiach zaviesť nový spôsob zbierania milodarov na potreby farnosti, aby lepšie…

FARSKÉ OZNAMY - 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. 5. 2020)

VI. veľkonočná nedeľa 21.5. štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť 22.5. piatok Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka spomienka 24.5. nedeľa VII. veľkonočná nedeľa sviatok Zajtra, v pondelok 18. 5. 2020, si pripomíname 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti…

BIRMOVKA 2020 - DôLEŽITÉ!

BIRMOVKA 2020 – DôLEŽITÉ!

Biskupský úrad v Nitre nám oznámil, že sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v sobotu, 5. septembra 2020. Po zvážení všetkých rizík a najvhodnejšieho spôsobu vám oznámime akým spôsobom bude pokračovať bezprostredná príprava birmovancov na túto sviatosť, preto,…

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE NA RUKU - DôLEŽITÉ!

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE NA RUKU – DôLEŽITÉ!

Všetkým veriacim našej farnosti, ktorí by mohli byť znepokojení dočasným dovolením našich biskupov ohľadom prijímanie Najsvätejšej Sviatosti na ruku, odporúčame pozrieť si a vypočuť slová predsedu KBS, J. E. Mons. Stanislava Zvolenského. Prosíme všetkých veriacich našej farnosti, ktorí sa len…

FARSKÉ OZNAMY - 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 5. veľkonočná nedeľa (9. 5. 2020)

V. veľkonočná nedeľa 11.5. pondelok Bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica spomienka 13.5. streda Panna Mária Fatimská spomienka 14.5. štvrtok Sv. Matej, apoštol sviatok 16.5. sobota Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník spomienka 17.5. nedeľa VI. veľkonočná nedeľa sviatok Po…