Reštaurovanie obrazu Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vážení veriaci, mesto Trenčín je centrom a jednou z historických dominánt Trenčianskeho samosprávneho kraja. Farský kostol na Mariánskom vŕšku priamo pod Trenčianskym hradom má v panoráme, ako aj histórii mesta svoje nezastupiteľné miesto. Hoci v minulosti bola jednou z jeho funkcií ochrana prístupovej cesty na hrad,…

Pápež František sa vyjadril k referendu

Pápež František sa vyjadril k referendu

Svätý Otec František sa vyjadril k referendu počas štvrtkovej rannej svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne, na ktorej sa zúčastnili mladí Slováci, ktorí študujú alebo pracujú v Ríme. „Povedal, že sme odvážny národ, že v týchto chvíľach…