Reštaurovanie obrazu Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vážení veriaci, mesto Trenčín je centrom a jednou z historických dominánt Trenčianskeho samosprávneho kraja. Farský kostol na Mariánskom vŕšku priamo pod Trenčianskym hradom má v panoráme, ako aj histórii mesta svoje nezastupiteľné miesto. Hoci v minulosti bola jednou z jeho funkcií ochrana prístupovej cesty na hrad,…