FARSKÉ OZNAMY - VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. 11. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. 11. 2020)

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 2. 11. pondelok Spomienka na všetkých verných zosnulých 4. 11. streda Sv. Karola Boromejského, biskupa spomienka 8. 11. nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období Keďže aj naďalej platí v týchto dňoch zákaz vychádzania, nie je možné zúčastniť sa…

FARSKÉ OZNAMY - 30. NEDEĽA CO (25. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 30. NEDEĽA CO (25. 10. 2020)

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 28. 10. streda Sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok 1. 11. nedeľa Všetkých svätých Keďže v týchto dňoch v SR platí zákaz vychádzania, nie je možné zúčastniť sa fyzicky na žiadnych liturgických sláveniach, okrem krstu, svadby, či pohrebu….

FARSKÉ OZNAMY - 29. NEDEĽA CO (18. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 29. NEDEĽA CO (18. 10. 2020)

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 19. 10. štvrtok Sv. Jána Pavla II. ľ. spomienka 23. 10. piatok Výročie posviacky Kostola Notre Dame slávnosť 18. 10. nedeľa Tridsiata nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že od 15. 10. 2020 je možné…

FARSKÉ OZNAMY - 28. NEDEĽA CO (11. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 28. NEDEĽA CO (11. 10. 2020)

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 15. 10. štvrtok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi spomienka 17. 10. sobota Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka 18. 10. nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období Budúca nedeľa…

FARSKÉ OZNAMY - 27. NEDEĽA (4. 10. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 27. NEDEĽA (4. 10. 2020)

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 7. 9. streda Ružencovej Panny Márie spomienka 11. 10. nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období Pripomíname, že dnes bude celodenná adorácia v Kostole sv. Anny ukončená skôr, o 17.00 hod., nakoľko o 17.30…

FARSKÉ OZNAMY - 26. NEDEĽA CO (27. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 26. NEDEĽA CO (27. 9. 2020)

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 28. 9. pondelok Sv. Václava, mučeníka ľ. spomienka 29. 9. utorok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok 30.9. streda Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka 1.10. štvrtok Sv. Terézie z Lisieux,…

FARSKÉ OZNAMY - 25. NEDEĽA CO (20. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 25. NEDEĽA CO (20. 9. 2020)

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 21. 9. pondelok Sv. Matúša, apoštola sviatok 22. 9. utorok Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka spomienka 23. 9. streda Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza spomienka 27. 9. nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období…

FARSKÉ OZNAMY - 24. NEDEĽA CO (13. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 24. NEDEĽA CO (13. 9. 2020)

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 14. 9. pondelok Povýšenie sv. kríža sviatok 15. 9. utorok Sedembolestej Panny Márie slávnosť 16. 9. streda Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov spomienka 20. 9. nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období Na základe…

FARSKÉ OZNAMY - 23. NEDEĽA CO (6. 9. 2020)

FARSKÉ OZNAMY – 23. NEDEĽA CO (6. 9. 2020)

DVADSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 7. 9. pondelok Sv. košických mučeníkov spomienka 8. 9. utorok Narodenie Panny MárieSlávnosť titulu farského kostola – hody sviatok slávnosť 12. 9. sobota Najsvätejšieho mena Panny Márie ľ. spomienka 13. 9. nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v…

FARSKÉ OZAMY - 22. NEDEĽA CO (30. 8. 2020)

FARSKÉ OZAMY – 22. NEDEĽA CO (30. 8. 2020)

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Liturgický kalendár: 3.9. štvrtok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka 6.9. nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období Upozorňujeme na zmeny v bohoslužobnom poriadku, ktoré budú platné od pondelka 31. 8. 2020: 1. v…