Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu (1.5.2016)

Slávime šiestu veľkonočnú nedeľu. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, v kaplnke sv. Anny je celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši a záverečné požehnanie bude o 17.30.

Prvoprijímajúce deti majú každú nedeľu o 10.30 pred detskou sv. omšou vo farskom kostole nácvik piesní na prvé sv. prijímanie. Účasť detí je nutná!…

V pondelok, utorok a stredu tohto týždňa sú prosebné dni, ktorých obsahom je modlitba za úrodu.

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako vo sviatok, vo farskom kostole o 9.00 a 16.00, v kostole Notre Dame o 7.00 a 18.30, v kaplnke sv. Anny o 8.00 a v kostole u piaristov o 6.00 a 18.00.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedáme približne hodinu pred sv. omšami. V piatok po sv. omši vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a požehnanie.

Tanečné divadlo Atak pozýva na predstavenie novej inscenácie s názvom Galéria. Predstavenie sa uskutoční v piatok 6. mája o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Dolnej Súči.

V sobotu 7. mája 2016 o 15.30 posvätí náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák obnovený kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke. Pri tejto slávnosti bude milostivý kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu. Podrobnosti sú na výveskách. Srdečne všetkých pozývame na Skalku.

Na budúcu nedeľu pozývajú deti zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta všetky mamy na oslavu Dňa matiek o 15.00 do telocvične školy. Dobrovoľným príspevkom môžete podporiť novovznikajúcu  Materskú školu sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

Oznamujeme rodičom, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 9. – 13. mája 2016 v čase od 14.00 do 16.00. Miesto podávania žiadostí je cirkevná ZŠ na ulici 1. mája 7 v kancelárii zástupkyne školy. Podrobnosti sú na výveskách.

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

Liturgický kalendár:
po: spomienka na sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi
ut:  sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
št:  slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok