Oznamy na 4. pôstnu nedeľu (11.3.2018)

Slávime štvrtú pôstnu nedeľu.

Chorých a nevládnych v našej farnosti budeme pred Veľkou Nocou spovedať  túto sobotu dopoludnia. Nahlásiť ich môžete v sakristii, na fare alebo telefonicky.

CPR pozýva na tvorivé dielničky s veľkonočnou tématikou, ktoré budú na budúcu nedeľu o 16.00 v budove CPR.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Viac sa o zbierke dozviete z  letákov, ktoré nájdete pri časopisoch.