Oznamy – 22. nedeľa cez rok

Slávime 22. nedeľu v období cez rok
Dnešná nedeľa je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ustanovil ho pápež František v roku 2015

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi spomienka
Sobota Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecky a Štefan Pongrác, kňazi a mučeníci spomienka
NEDEĽA 23. cez rok

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto je v kaplnke sv. Anny celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši a skončí záverečným požehnaním o 17.30 hod.

Od zajtra budú bývať aj večerné sv. omše o 17.00 v kostole Notre Dame.

Zajtra je začiatok školského roku. O 9.00 bude v kostole Notre Dame svätá omša pre deti základnej cirkevnej školy a pre študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie.

Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. Odporúča sa adorácia a modlitba posvätného ruženca. V tento deň bude, od 15,oo h., vo farskom kostole vystavená Sviatosť oltárna do začiatku svätej omše.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme približne hodinu pred sv. omšami. V piatok po sv. omši o 16.00 vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a požehnanie. Povzbudzujeme deti a mládež na začiatku školského roka ku sv. spovedi…

V nedeľu 8. 9. je sviatok Narodenia Panny Márie. Aj keď sa tento rok sviatok neslávi. Tomuto titulu je však zasvätený náš farský kostol. Budeme mať hodovú slávnosť. Slávnostná svätá omša v nedeľu bude vo farskom kostole o 10,oo h, Na záver svätej omše sa pomodlíme modlitbu zasvätenia Panne Márii. Po sv. omši bude hodová zbierka. Za vaše milodary vám vopred ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie a milosť.
Prosíme šikovné gazdinky i mužov o pomoc pri príprave pohostenie, agapé, ktoré býva po sv. omši pred kostolom. Srdečne všetkých pozývame na hodovú slávnosť…

Zároveň je v tento deň v našej farnosti výročná poklona Sviatosti Oltárnej. Poklona začne o 13,oo h. do 18,oo h. Prosíme, aby ste si vo farskom kostole rozdelili služby pred vystavenou Sviatosťou.

Takmer o týždeň, 9. 9., sa dožíva životného jubilea vdp. dekan, Mons. Milan Kupčík, farár v Radošine. Organizujeme stretnutie s nim pri tejto príležitosti. Všetci, ktorí máte záujem môžete sa prihlásiť. V kostole pod chórusom je prihlasovací hárok.

A nakoniec nám dovoľte v mene celého farského spoločenstva poďakovať sestrám Šimone a Damiáne, členkám rehole Školských sestrier de Notre Dame, s ktorými sme sa načas rozlúčili, za ich modlitby, obety i prácu pre dobro zverených duší i celého farského spoločenstva.
V modlitbách budeme i naďalej spojení v Kristovej láske.