Oznamy – 34. nedeľa – Krista Kráľa

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Katarína Alexandrijská, panna a muč. spomienka
Sobota Sv. Ondrej, apoštol sviatok
NEDEĽA 1. adventná

Slávime Nedeľu Krista Kráľa, poslednú nedeľu v cirkevnom roku, preto po sv. omši bude ďakovná pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou so zasväcujúcou modlitbou, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky.

Ako sme Vás už informovali – aj v tomto roku pre Vás pripravujeme adventné vence. Ich výrobu zabezpečuje Centrum pre rodinu Trenčín a preto výťažok z predaja vencov bude použitý na podporu aktivít tohto centra. Minimálna cena venca bude 12 €. Ak máte záujem o adventný veniec, zapíšte sa (najneskôr do 27.11.) v sakristii kostola.
V prvú adventnú nedeľu, t. j. 1.12.2019 pred svätými omšami si budete môcť objednaný veniec zakúpiť a položiť si ho pred oltár, kde vence požehnáme. Vence si kupujte v tom kostole, v ktorom ste si ich objednali.

Centrum pre rodinu Trenčín, opäť po roku organizuje nočnú adoráciu s názvom Adorácia rodín za rodiny. Adorácia sa bude konať v kostole Notre Dame v Trenčíne. Začne 6.12.2019 o 18,oo resp. po sv. omši a bude trvať do 7.12. do 7,oo h. Všetci sme srdečne pozvaní.

Centrum pre rodinu Trenčín pripravilo pre deti a rodičov bohatý program na adventné obdobie. (Výroba advent. kalendárov, vencov na dvere, ozdôb z vlny, papiera…) Viac sa dozviete na webovej stránke centra alebo na nástenke kostola.

Spevácky zbor, pri farskom kostole, pozýva do svojich radov nových členov, záujemcov o spev, ochotných priniesť obetu pre spestrenie slávenia liturgie v našom chráme.

V advente v našej farnosti pripravujeme už 25. ročník koledovania detí Dobrá novina. Skupinky koledníkov budú počas Vianoc navštevovať prihlásené domácnosti a ohlasovať radostnú zvesť. Výťažok z koledovania bude použitý na podporu projektov pre deti v krajinách tretieho sveta. Pozývame malých i veľkých koledníkov na prvé prípravné stretnutie v 1. adventnú nedeľu (1.12.2019) o 15.00 v náukovej miestnosti pri farskom kostole. Náuková miestnosť je tam, kde je tabuľa s názvom Mariánske námestie.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

Na budúcu nedeľu o 11,oo hod., bude vo farskom kostole detská sv. omša.