Oznamy – 1. adventná nedeľa

Liturgický kalendár

Utorok Sv. František Xaverský, kňaz spomienka
Streda Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi spomienka
Piatok Sv. Mikuláš, biskup spomienka
Sobota Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi spomienka
NEDEĽA 2. adventná

Slávime prvú adventnú nedeľu. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, v kaplnke sv. Anny bude celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši, záverečné požehnanie bude o 17.30.

V utorok, je spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza, patróna nášho mesta. V kostole u piaristov bude slávnostná sv. omša večer o 18.00. Počas sv. omše bude hrať bratislavský chrámový zbor Chorus Salvatoris a po sv. omši bude mať ešte krátky koncert. Sme srdečne pozvaní.

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 1.12.2019 o 15:30 na tvorivé dielne, ktoré otvoria adventné obdobie v Centre pre rodinu. Vyrábať sa budú adventné kalendáre.

Adventné dielničky budú v Centre pre rodinu prebiehať každú adventnú sobotu a nedeľu v čase od 15:30 do 18:30 hod. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s aktivitami a tvorbou Centra pre rodinu, ochutnať vianočné dobroty a ohriať sa pri punči.

Centrum pre rodinu Trenčín, opäť po roku organizuje nočnú adoráciu s názvom Adorácia rodín za rodiny. Adorácia sa bude konať v kostole Notre Dame v Trenčíne. Začne 6.12.2019 o 18,oo resp. po sv. omši a bude trvať do 7.12. do 7,oo h. Všetci sme srdečne pozvaní.

Pozývame malých i veľkých koledníkov na prvé prípravné stretnutie v 1. adventnú nedeľu (1.12.2019) o 15.00 v náukovej miestnosti pri farskom kostole. Náuková miestnosť je tam, kde je tabuľa s názvom Mariánske námestie. Druhé stretnutie bude v nedeľu, 8. 12., o 14, 30 h. Tešíme sa !

Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary nech je vám Pán odmenou.

V piatok, 13. 12., bude o 17.oo h., stretnutie birmovancov vo farskom kostole. Účasť všetkých je povinná.

Na budúcu nedeľu o 11,oo hod., bude vo farskom kostole detská sv. omša po ktorej privítame v kostolíku sv. Mikuláša. Detičky pozývame na stretnutie a šikovne mamičky a babičky, tak ako každý rok, o pomoc.

Srdečne Vás pozývame na IX. benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier – LÁSKA robí z domu DOMOV, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. decembra 2019 o 15.00 hod. v Piaristickom kostole, hrať bude skupina ESPE zo Sliača.

Na budúcu sobotu, 7.12. máme prvú sobotu v mesiaci, preto vo farskom kostole bude Fatimská pobožnosť, o 7:45 modlitba posvätného ruženca pred vystavenou Sviatosťou oltárnou a po nej svätá omša.

V pondelok, 9.12., na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budeme v kostole Notre Dame po svätej omši, ktorá bude o 17. hodine prijímať do Bratstva sv. škapuliara. Tí, ktorí chcete prijať škapuliar alebo si obnoviť členstvo v bratstve ste srdečne pozvaní.

V sobotu, 14.12. bude slávená v mimoriadnej forme, čiže po latinsky a na pôvodnom oltári, rorátna svätá omša o 7. hodine vo farskom kostole.

Chorých budeme pred Vianocami spovedať 14.12. Prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii do 10.12. Chceme ale upozorniť na skúsenosti z minulých rokov, kedy niektorí ani nevedeli, že prídeme, ani nechceli prijať sviatosť zmierenia. Preto nahlasujte len tých, ktorí si to výslovne želajú, nie tých o ktorých si myslíte, že by možno chceli pristúpiť ku sviatosti.