Oznamy – 2. adventná nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok Nepoškvrnené počatie Panny Márie slávnosť
Štvrtok Panna Mária Guadalupská spomienka
Piatok Sv. Lucia, panna a mučenica spomienka
Sobota Sv. Ján z Kríža spomienka
NEDEĽA 3. adventná

Pozývame malých i veľkých koledníkov na stretnutie dnes, 8.12. o 14.30 v náukovej miestnosti pri farskom kostole. Náuková miestnosť je tam, kde je tabuľa s názvom Mariánske námestie. Tešíme sa !
Kto by mal záujem koledníkov prijať vo svojej domácnosti, môže sa prihlásiť v sakristiách kostolov alebo cez internet, na stránke: http://trencin.fara.sk/. Hárky na prihlasovanie, sú aj pri katolíckych novinách… Prihlasovať sa možno až do Štedrého dňa.

V pondelok máme cirkevne prikázaný sviatok, prenesený z nedele – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE. Sväté omše budé v Notre Dame o 7.00 a 17.00, vo Svätej Anne o 8.30 a vo farskom kostole o 16:00 hodine.

V piatok, 13. 12., bude o 17.oo h. stretnutie birmovancov vo farskom kostole. Účasť všetkých je povinná.

Srdečne Vás pozývame na IX. benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier – LÁSKA robí z domu DOMOV, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. decembra 2019 o 15.00 hod. v Piaristickom kostole, hrať bude skupina ESPE zo Sliača.

V pondelok, 9.12., na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budeme v kostole Notre Dame po svätej omši, ktorá bude o 17.00hod. prijímať do Bratstva sv. škapuliara. Tí, ktorí chcete prijať škapuliar alebo si obnoviť členstvo v bratstve ste srdečne pozvaní.

V sobotu, 14.12. bude slávená v mimoriadnej forme, čiže po latinsky a na pôvodnom oltári, rorátna svätá omša o 7.00hod. vo farskom kostole.

Chorých budeme pred Vianocami spovedať 14.12. Prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii do 10.12. Chceme ale upozorniť na skúsenosti z minulých rokov, kedy niektorí ani nevedeli, že prídeme, ani nechceli prijať sviatosť zmierenia. Preto nahlasujte len tých, ktorí si to výslovne želajú, nie tých o ktorých si myslíte, že by možno chceli pristúpiť ku sviatosti a ktorí naozaj nemôžu prísť do kostola, nie z pohodlnosti !

Z dôvodu spovedania, sväté omše 14. a 21. 12. v hospici nebudú.