Oznamy – 3. adventná nedeľa

Liturgický kalendár

NEDEĽA 4. adventná

Srdečne Vás pozývame na IX. benefičný koncert Hospicu Milosrdných sestier – LÁSKA robí z domu DOMOV, ktorý sa uskutoční dnes, v nedeľu 15. decembra 2019 o 15.00 hod. v Piaristickom kostole, hrať bude skupina ESPE zo Sliača.

Dňa 16. decembra (v pondelok) bude v priestoroch Piaristického gymnázia J. Braneckého dobročinný bazár, ktorý bude otvorený aj pre verejnosť. Bazár môžete navštíviť v čase  od 10.45-13.30 hod. Vchádzať bude možné z ul. Palackého alebo z námestia cez Alžbetku. Výťažok bude použitý na školné pre deti z tábora v Bejrúte v Libanone.

Nasledujúci týždeň začínajú spoločné vysluhovania sviatosti zmierenia. V našom meste budeme spovedať v kostole piaristov:
štvrtok, 19.12. od 14.30-17.30
piatok, 20.12. od 9.00-12.00 a 14.30-17.30
nedeľa, 22.12. od 15.00-17.30
Prosíme, využite túto príležitosť, bude spovedať skoro 20 kňazov. V kostoloch pred svätými omšami v tieto dni budeme spovedať len v súrnych prípadoch.

Z dôvodu spovedania, svätá omša vo štvrtok o 17.00 hod v ND bude zrušená, vo farskom kostole bude ráno o 7.00 hod. V piatok bude svätá omša o 7.00 hod vo farskom kostole a Notre Dame, o 8.00 hod v kaplnke sv. Anny, večerná svätá omša o 17.00 v Notre Dame bude zrušená. Svätá omša v sobotu, v hospici nebude a vo sv. Anne o 8.00 hod.

Na webovej stránke farnosti alebo vzadu v kostole sa môžete prihlásiť tí, ktorí chcete prijať koledníkov.