Centrum pre rodinu

S podporou biskupského úradu v Nitre a v spolupráci s laikmi zakladáme v Trenčíne Centrum pre rodinu. Hlavnou úlohou centra bude poskytovať pomoc rodinám v kríze (psychologické, právne, lekárske poradenstvo,..) a podporovať prorodinné aktivity napomáhajúce zdravému vývoju človeka v rodinnom prostredí a výchovu vedúcu k úcte a láske (prednášky, kurzy, workshopy…)

V našom meste sa mnohé z týchto, ale aj ďalších aktivít pomoci rodinám, už dlhodobo realizujú. Aby činnosť centra pre rodinu bola čo najúčinnejšia (mala čo najširší dopad) pre tých, ktorí to potrebujú, radi by sme získali čo najširšiu komunitu dobrovoľníkov pre rôzne aktivity.

V tejto súvislosti si dovoľujem pozvať všetkých, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci pre toto centrum, aby vypísali nižšie uvedený dotazník.

Taktiež uvítame názor každého, kto má záujem, nápady, prípadne nejaké skúsenosti v tejto oblasti.

Všetkým vopred ďakujeme a prosíme aj o vaše modlitby za toto dielo.

Dotazník dobrovoľníka Centrum pre rodinu Trenčín