Kurz: Manželské večery

Centrum pre rodinu Trenčín vás srdečne pozýva na kurz Manželské večery. Kurz je založený na kresťanských princípoch a je určený pre všetky manželské páry, ktoré si chcú prehĺbiť svoj vzťah. Pozostáva z ôsmych stretnutí v termíne od 16.10.2015 do 4.12.2015 a bude prebiehať v Základnej škole sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne. Bližšie informácie o kurze a o spôsobe prihlásenia sú v sakristii, vo výveske kostola, alebo na stránke www.cprtrencin.sk.

Pozvánka na kurz Manželské večery