Veľké stretnutie birmovancov

Pripomíname, že v sobotu (9.4.2016) bude veľké stretnutie birmovancov vo farskom kostole o 10:00 hod.

Účasť birmovancov je nutná.