DVD zo Sviatosti birmovania

Na fare sa už nachádzajú DVD zo Sviatosti birmovania. Birmovanci, ktorí si ich objednali, si pre ne môžu prísť na faru.