Oznamy na 11. nedeľu v období cez rok (18.6.2017)

Slávime jedenástu nedeľu v období cez rok. Dnes popoludní o 14.00 bude v kostole sv. Rodiny na Juhu sláviť primičnú sv. omšu novokňaz Jozef Šrank. Myslime na nášho rodáka  vo svojich modlitbách…

Dnes o 15.30 bude v cirkevnej škole pravidelné tvorivé stretnutie detí, srdečne pozývame …

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po všetkých sv. omšiach bude odprosujúca modlitba. V tento deň možno získať úplné odpustky. Sv. omšu o 16.00 bude vo farskom kostole sláviť novokňaz Jozef Šrank.

Dňa 30. júna a 1. júla  organizujeme pre miništrantov  tradičný výlet. Chlapci miništranti budú mať tento výlet ako odmenu za celoročnú miništrantskú službu. Prihlasujte sa. Odchádzame v piatok o 12.00 z autobusovej stanice. Treba si zobrať karimatku, spacák, turistické oblečenie, pršiplášť na odplašenie dažďa, plavky a trošku jedla. Kto má stan, nahláste to v sakristii.

Dnes je Deň otcov. Otcovia môžu tento deň osláviť so svojimi synmi aj tým, že budú spolu pri sv. omšiach miništrovať… Povzbudzujeme vás k tomu…

Dnes je  pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov a farských budov. V tomto roku chceme mimo iného vymeniť okná na farskej budove a opraviť komín, ktorý je v havarijnom stave, dokončenie reštaurovania portálov na farskom kostole. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša vo farskom kostole o 9.00 je dnes obetovaná za všetkých dobrodincov.

Liturgický kalendár:
st: spomienka na sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
pi: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
so: slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa