Oznamy na 27. nedeľu v období cez rok (8.10.2017)

Slávime 27. nedeľu v období cez rok.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu vo farnosti Trenčín – Opatová. O 9.00 je  adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, rekolekčná sv. omša začne o 9.30. Z tohto dôvodu bude sv. omša v kaplnke sv. Anny vo štvrtok už o 8.00 hod.

V sobotu 14.10.2017 sa v kostole u piaristov uskutoční Stretnutie spoločenstiev a priateľov Obnovy v Duchu Svätom. Podrobnosti sú na výveskách.

Prvé stretnutie birmovancov bude v túto sobotu 14.10. o 10.00 vo farskom kostole. Birmovanci nech prinesú vyplnené listy… Účasť všetkých je nutná!

CPR na Farskej 12 pozýva v nedeľu 15.10. o 16.00 rodičov s deťmi na prvé tvorivé popoludnie v tomto školskom roku.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole bude na budúcu nedeľu obetovaná za všetkých dobrodincov.

Liturgický kalendár:
st: spomienka na sv. Jána XXIII., pápeža