Birmovanci – prvé stretnutie

Prvé stretnutie birmovancov bude v túto sobotu 14.10. o 10.00 vo farskom kostole. Birmovanci nech prinesú vyplnené listy… Účasť všetkých je nutná!