Oznamy na 31. nedeľu v období cez rok (5.11.2017)

Slávime tridsiatu prvú nedeľu v období cez rok. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto v kaplnke sv. Anny je celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši a záverečné požehnanie bude o 17.30.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu v Skalke nad Váhom. Rekolekcia začne o 9.00 vo farskom kostole sv. Imricha adoráciou. Rekolekčná sv. omša bude o 9.30. Z tohto dôvodu bude vo štvrtok v kaplnke sv. Anny sv. omša už o 8.00.

Vo štvrtok sa dožíva náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák 60 rokov. Myslime na neho vo svojich modlitbách a vyprosujme mu múdrosť a silu v jeho náročnej službe.

V sobotu o 10.00 bude vo farskom kostole veľké stretnutie birmovancov. Účasť birmovancov je nutná…

V dňoch od 1. – 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Verím v Boha, Otče náš, Zdravas a Sláva), nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Pri splnení tohto všetkého treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Farská charita Trenčín – Juh pozýva nových dobrovoľníkov do služby ľuďom v núdzi. Veriaci sa môžu zapojiť do prác v teréne, Sociálnom šatníku, Potravinovej banke Slovenska alebo varenia polievok pre ľudí bez domova. Kontakt je na plagáte.

V Trenčianskej Turnej bude na budúcu nedeľu hodová slávnosť, o 14.00 bude stretnutie s Mariánom Kuffom. Podrobnosti sú na výveskách.

Liturgický kalendár:
št: výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
pi: spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi
so: spomienka na sv. Martina z Tours, biskupa