Oznamy na 32. nedeľu v období cez rok (12.11.2017)

Slávime tridsiatu druhú nedeľu v období cez rok. V Trenčianskej Turnej bude dnes hodová slávnosť a o 14.00 bude stretnutie s Mariánom Kuffom. Podrobnosti sú na výveskách.

V stredu 15. nov. 2017 bude v kine Hviezda divadelné predstavenie „Nepolepšený svätec“. Vstup je voľný.  Podrobnosti sú na výveskách.

V piatok 17. nov. organizuje CPR výlet na Inovec. Odchod bude o 10.00 od kostola Svätej Rodiny na Juhu. Ďalšie aktivity CPR sú na plagátoch.

V piatok  večer o 18.00 bude v kostole u piaristov ďakovná sv. omša za slobodu. Sme srdečne pozvaní.

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu v predajni SSV na Mierovom námestí.  

Aj v tomto roku chceme pre vás pripraviť adventné vence z peknej čerstvej čečiny, ktoré budú ozdobené prírodnými ozdobami a sviečkami. Minimálna cena venca bude 12 € a budú sa predávať na prvú adventnú nedeľu. Kto má záujem, môže sa zapísať v sakristii. Kto by chcel darovať na vianočnú výzdobu stromček zo svojej záhrady, nech nám to oznámi na fare.

Na budúcu nedeľu bude  pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.  Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole na budúcu nedeľu bude obetovaná za všetkých dobrodincov.

Liturgický kalendár:
pi: spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku