Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok (19.11.2017)

Slávime 33. nedeľu v období cez rok.

CPR pozýva v pondelok 20.11.2017 o 17.00 na prednášku pátra Mateja Trizuljaka pre rozvedených. Prednáška sa uskutoční v refektári piaristov.

Na budúcu sobotu  o 10.00 v kostole u piaristov prijme kňazskú vysviacku trenčiansky rodák Peter Valachovič, piarista. Primičnú sv. omšu bude sláviť v nedeľu 26. nov. o 14.00 v kostole Svätej rodiny na Juhu. Myslime na neho vo svojich modlitbách.

Pútnické miesto Skalka vás dňa 12. 12. 2017 pozýva na slávenie spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej v Diecéznej svätyni na Skalke. Sv. omše v diecéznej svätyni 12.12. budú o 10.30 a o 16.00. Týmto dňom končí pravidelné slávenie svätých omší na Skalke. Do 13. januára bude Svätyňa zatvorená, pravidelné sv. omše sa opäť začnú sláviť v sobotu 13.1.2018.

Ako sme vás informovali, pripravujeme pre vás adventné vence  Minimálna cena  venca bude 12 €. Kto má záujem o adventný veniec z čerstvej čečiny s prírodnými ozdobami a sviečkami, nech sa zapíše v sakristii…

Ako po iné roky, aj v tomto roku bude v našej farnosti koledovanie detí Dobrá novina, spojené so zbierkou pre núdznych v treťom svete. Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli zapojiť do koledovania, na spoločné prípravné stretnutia, ktoré budú bývať každú nedeľu od 26. novembra   o 15.00 v budove cirkevnej školy. Prineste si so sebou prezuvky.

Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov.  Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole je dnes obetovaná za všetkých dobrodincov.

Liturgický kalendár:
po: sviatok posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre
ut: spomienka na Obetovanie Panny Márie
st: spomienka na sv. Cecíliu, pannu a muč.
št: spomienka na sv. Klementa I, pápeža a mučeníka
pi: spomienka na sv. Ondreja, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
so: spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučenicu