Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa (26. 11. 2017)

Slávime Nedeľu Krista Kráľa, poslednú nedeľu v cirkevnom roku, preto bude dnes o 15.00 vo farskom kostole ďakovná pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou so zasväcujúcou modlitbou, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme približne hodinu pred sv. omšami. Táto prvopiatková sv. spoveď  môže byť pre mnohých z vás už ako vianočná. V piatok po sv. omši vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a požehnanie.

ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta organizuje v piatok 1. decembra od 9.00 – 11.30 tradičný Ondrejský jarmok v budove PaSA. Príďme sa povzbudiť na tvorivosti a šikovnosti našich detí.

Ako sme vás informovali, pripravujeme pre vás adventné vence.  Minimálna cena  venca bude 12 €. Kto má záujem o adventný veniec z čerstvej čečiny s prírodnými ozdobami a sviečkami, nech sa zapíše v sakristii. Na budúcu nedeľu pred sv. omšami si môžete objednaný venček zakúpiť a položiť si ho  pred oltár, kde ich požehnáme. Vence si kupujte v tom kostole, v ktorom ste si ich objednali. Vyzbierané financie sa použijú na financovanie nových okien na farskej budove…   

Chorých a nevládnych budeme spovedať pred Vianocami v sobotu 9. decembra. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii, na fare alebo telefonicky.

CPR pozýva počas adventných víkendov  rodičov s deťmi  na tvorivé dielne. Podrobnosti sú na výveskách.

Ako po iné roky, aj v tomto roku bude v našej farnosti koledovanie detí Dobrá novina, spojené so zbierkou pre núdznych v treťom svete. Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli zapojiť do koledovania, na spoločné prípravné stretnutia, ktoré budú bývať každú nedeľu od 26. novembra   o 15.00 v budove cirkevnej školy. Prineste si so sebou prezuvky.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu…

Liturgický kalendár:
št: sviatok sv. Ondreja, apoštola