Oznamy na 1. adventnú nedeľu (3.12.2017)

Slávime prvú adventnú nedeľu. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, v kaplnke sv. Anny bude celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši, záverečné požehnanie bude o 17.30.

Dnes  je spomienka na sv. Františka Xaverského, kňaza, patróna nášho mesta. V kostole u piaristov bude slávnostná sv. omša večer o 18.00. Ste srdečne pozvaní.

Advent je čas na dobrú prípravu na Vianoce. Prichádzajme aj vo všedné dni na sväté omše a tak sa pripravme na tieto sviatky. Pozývame vás na rorátne sväté omše pri sviečkach o 7.00 v kostole Notre Dame.  Po týchto svätých omšiach pozývame deti na adventné kakao do jedálne ZCŠ…

V piatok 8. decembra máme slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú nasledovne: vo farskom kostole o 9.00 a 16.00, v kostole Notre Dame o 7.00 a 18.30, v kaplnke sv. Anny o 8.00 a v kostole u piaristov o 6.00 a 18.00.

V piatok 8. decembra o 20.00 sa začne  v kostole Notre Dame Noc modlitieb za deti. Celonočná adorácia sa skončí  9. decembra sv. omšou o 7.00. Pozývame k modlitbe za deti…

Prosíme o nahlasovanie chorých a nevládnych ku svätej spovedi pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich môžete v sakristii, na fare alebo telefonicky.  Našich chorých budeme spovedať  v túto sobotu 9.12.2017 dopoludnia.

V sobotu 9.12.o 10.00 bude aj veľké stretnutie birmovancov  vo farskom kostole. Účasť všetkých je nutná.

Na budúcu nedeľu po svätej omši o 11.00 príde do nášho farského kostola sv. Mikuláš. Prosíme šikovné gazdinky o napečenie perníkov do balíčkov. Sladkosti prosíme priniesť do piatku na faru. Srdečne pozývame deti na budúcu nedeľu.

Na budúcu nedeľu o 15.00 bude v piaristickom kostole Benefičný koncert na podporu Hospicu milosrdných sestier v Trenčíne. Program si môžete pozrieť na výveskách.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri výrobe adventných vencov. Nech vás Pán Boh žehná. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí kúpou adventného venca prispeli na nové okná  na farskej budove. V uplynulom týždni sa nám ich s Božou pomocou podarilo vymeniť.

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár:
pi: slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok