Oznamy na 2. adventnú nedeľu (10.12.2017)

Slávime druhú adventnú nedeľu. Dnes o 15.00 sa v kostole u piaristov uskutoční Benefičný koncert na podporu Hospicu milosrdných sestier. Program je na výveskách. Ste srdečne pozvaní.

CPR pozýva rodiny na „Adventné dielničky pre deti“, ktoré sa konajú každú adventnú sobotu a nedeľu od 16.00 do 19.00 na Farskej 12. Podrobnosti sú na výveskách.

 Piaristické gymnázium pozýva v pondelok 11.12. na dobročinný Mikulášsky bazár, ktorý sa bude konať od 11.00 do 13.30 a neskôr  od 15.30 do 18.00 v refektári gymnázia. Vchod do budovy školy bude cez kaviareň Alžbetka alebo z Palackého ulice. Výťažok bude venovaný združeniu HIA, ktoré pomáha v Ugande.

Pútnické miesto Skalka pozýva v utorok 12.12.2017 na slávenie spomienky Panny Márie Guadalupskej v Diecéznej svätyni na Skalke. Sv. omše v diecéznej svätyni v tento deň budú o 10.30 a o 16.00. Týmto dňom končí pravidelné slávenie sv. omší na Skalke. Do 13. januára bude Svätyňa zatvorená.

Aj v tomto roku pripravujeme v našej farnosti koledovanie detí Dobrá novina, spojené so zbierkou pre núdznych v Afrike. Koledovanie bude v našej farnosti prebiehať 26.12.2017. Rodiny, ktoré by malých koledníkov chceli prijať do svojich domovov a tak prispieť na pomoc chudobným deťom v Afrike, môžu sa zapísať v sakristiách kostolov do 24.12.2017.

V piatok spovedáme pred vianočnými sviatkami  v Biskupiciach, v sobotu v Turnej a v Orechovom, v nedeľu v kostole Sv. Rodiny na Juhu. U piaristov budeme spovedať tesne pred Vianocami v stredu,  štvrtok a piatok – 20., 21. a 22. decembra. Rozpis sv. spovedí nájdete vo Farských listoch.

Na budúcu sobotu sv. omša v Hospici nebude, nakoľko spovedáme v Orechovom.

Liturgický kalendár:
ut: spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
st: spomienka na sv. Luciu, pannu a muč.
št: spomienka na sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi