Oznamy na 3. adventnú nedeľu (17.12.2017)

Slávime tretiu  adventnú nedeľu.

Dnes popoludní je spoločná sv. spoveď v Soblahove a v kostole Sv. Rodiny na Juhu.

V stredu 20. 12.  začneme spovedať v našej farnosti. Svätá spoveď bude v stredu, štvrtok a piatok v kostole u Piaristov. V stredu a štvrtok popoludní od 15.00 – 17.30 a v piatok aj dopoludnia od 9.00 – 11.30 a popoludní  od 15.00 – 17.30.

Kvôli spovedaniu budú v  stredu, štvrtok a piatok sv. omše  vo farskom kostole a v kostole Notre Dame  len ráno o 7.00 a v kaplnke sv. Anny o 8.00. Večerné sv. omše v stredu, štvrtok a piatok nebudú.

Kvôli spovedaniu vo štvrtok nebude vystavená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole a v piatok nebude celodenná poklona v kostole Notre Dame. V piatok nebudeme k dispozícii v kancelárii a nebude ani krstná náuka.

Aj v tomto roku opäť pripravujeme v našej farnosti koledovanie detí Dobrá novina, spojené so zbierkou pre núdznych v Afrike. Koledovanie bude v našej farnosti prebiehať  26. 12. 2017. Rodiny, ktoré by malých koledníkov chceli prijať do svojich domovov a tak prispieť na pomoc chudobným deťom v Afrike, môžu sa zapísať v sakristiách kostolov do 24.12.2017. Môžete sa prihlásiť aj cez internet.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili a prispeli k tomu, že minulú nedeľu bol v našej farnosti Mikuláš a daroval deťom balíčky.

Budúca nedeľa je 4. adventná, zároveň je aj Štedrý deň. Dopoludnia budú sv. omše v riadnom čase ako v nedeľu, večerné sv. omše nebudú.

Polnočné sv. omše budú nasledovne:  

Kaplnka sv. Anny        o 22.00
Farský kostol                o 23.00
Piaristi, Notre Dame o 24.00.

Povzbudzujeme vás k dobrej sv. spovedi pred Vianocami, aby sme sviatky mohli prežiť s čistým srdcom a v pokoji.