Oznamy na Nedeľu sv. Rodiny (31.12.2017)

Slávime Nedeľu sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Dnes bude večerná sv. omša v kostole Notre Dame už o 17.00. O 23.30 bude vystavená Sviatosť Oltárna v kostole Notre Dame a o 24.00 bude požehnanie…

Zajtra je slávnosť Bohorodičky Panny Márie, Nový rok, prikázaný sviatok. Sväté omše budú tak ako v nedeľu.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši o 16.00 vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a požehnanie.

V sobotu   je slávnosť Zjavenia Pána /Troch kráľov/. Je to cirkevne prikázaný sviatok, sväté omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach budeme svätiť trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov.

Na tento sviatok budeme svätiť nové a opravené domy a byty. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Na sviatok Zjavenia Pána o 16.00 bude v piaristickom kostole tradičný Trojkráľový koncert v podaní Piarissima, Komorného orchestra ZUŠ a ich hostí. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár:
po: slávnosť Bohorodičky Panny Márie, prikázaný sviatok
ut: spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského,  biskupov a uč. Cirkvi
st: spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
so: slávnosť Zjavenia Pána, cirkevne prikázaný sviatok