Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána (7.1.2018)

Slávime druhú nedeľu po Narodení Pána, Nedeľu Krstu Krista Pána. Touto nedeľou končí vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok. Vianočná výzdoba v kostoloch môže zostať do sviatku Obetovania Pána, do Hromníc 2. februára.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, v kaplnke sv. Anny je celodenná poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po sv. omši, záverečné požehnanie bude o 17.30.

Úprimne a zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh vianočných sviatkov. Ďakujeme našim kostolníčkam, organistom, všetkým, ktorí zdobili a čistili naše kostoly, miništrantom… Nech Pán Boh vašu obetavosť odmení svojím požehnaním.

Centrum pre rodinu pozýva dnes na korčuľovanie rodín s deťmi  na zimný štadión P. Demitru v čase od 16.45 – 17.45. Ďalšie aktivity CPR si môžete pozrieť na výveske.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu v Mníchovej Lehote. O 9.00 bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, rekolekčná  sv. omša začne o 9.30. Vo štvrtok sv. omša v kaplnke sv. Anny bude už o 8.00 hod.

V sobotu 13.1. o 10.00 bude veľké stretnutie birmovancov  vo farskom kostole. Účasť všetkých je nutná.