Birmovanci – stretnutie

V sobotu 13.1. o 10.00 bude veľké stretnutie birmovancov  vo farskom kostole. Účasť všetkých je nutná.