Oznamy na 6. nedeľu v období cez rok (11.2.2018)

Slávime šiestu nedeľu v období cez rok.

Dnes je spomienka na Lurdskú Pannu Máriu, 160 rokov od prvého zjavenia v Lurdoch.  Je to svetový deň chorých. Je dlhoročným zvykom v našej farnosti v tento deň udeľovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých. Nakoľko dnes sa táto spomienka neslávi, sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať v utorok 13. 2.  pri všetkých sv. omšiach. Túto sviatosť môžu prijať naši starší bratia a sestry alebo vážne chorí, ktorí sú v posväcujúcej milosti, teda po svätej spovedi. Pri tejto svätej omši budeme myslieť aj na lekárov a zdravotnícky personál…

Tento týždeň Popolcovou stredou začína veľký štyridsaťdenný pôst pred Veľkou Nocou. Začnime tento milostivý čas svätou omšou. Sv. omše na Popolcovú stredu budú ako vo všedný deň. Pri sv. omšiach budeme udeľovať popolec. Pripomíname, že  na Popolcovú stredu je prísny pôst, to znamená,  len raz za deň sa môžeme dosýta najesť a zdržiavame sa mäsitého pokrmu.

V pôstnom období budú pobožnosti Krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 15.15 a v nedeľu o 15.00, v kostole Notre Dame v piatok pred sv. omšou o 16.15 a v nedeľu o 17.45 a v kaplnke sv. Anny v piatok o 7.45 a v nedeľu o 15.00. V piatok sú teda pobožnosti Krížovej cesty vo všetkých kostoloch 45 minút pred sv. omšou.

Pripomíname, že každý piatok po večernej sv. omši v Notre Dame sa koná modlitbový pochod od kostola po Okresný úrad. Modlíme sa bolestný ruženec a prosíme Pannu Máriu, aby v našom národe boli zachované rodiny a neprijímali sa zákony, ktoré rodinu a zdravú výchovu detí vážne ohrozujú.

Od 12. do 18. 2. 2018 prebehne na Slovensku  ôsmy raz Národný týždeň manželstva. V tomto týždni budú v meste rôzne podujatia pre manželské páry. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke Centra pre rodinu.

Od Popolcovej stredy budú sv. omše v Diecéznej svätyni na Skalke slávené denne o 16.00. Podujatia na Skalke si môžete pozrieť na výveskách.

Aj v tomto roku plánujeme cez jarné prázdniny lyžovačku na Makov 20. 2. 2018.

Cena denného lístka aj s dopravou je pre dospelých 12 eur, pre deti a študentov 10 eur. Viacčlenné rodiny budú mať ešte zľavu. Prihlasovať sa môžete na fare, telefonicky alebo v sakristii kostolov.

Budúca nedeľa je prvá pôstna,  bude zbierka na Charitu.

Liturgický kalendár:
st: Popolcová streda, deň pokánia v celej svätej Cirkvi