Birmovanci – stretnutie

V sobotu o 10.00 bude vo farskom kostole veľké stretnutie birmovancov. Je to posledná možnosť odovzdať birmovný lístok. Birmovanci na stretnutí dostanú otázky, z ktorých budú skladať skúšku. Účasť všetkých birmovancov je nutná.