Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu (15.4.2018)

Slávime tretiu veľkonočnú nedeľu. Dnes o 15.00 sa v kostole na Juhu uskutoční koncert Luciána Bezáka a jeho hostí. Ste srdečne pozvaní.

CPR pozýva zajtra o 18.00 do refektára piaristického gymnázia na prednášku „Sedem podnetov pre  krajšie manželstvo.“

V sobotu 21.apríla o 10.00 sa vo farskom kostole uskutoční posledné veľké stretnutie birmovancov. Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v sobotu 28.4.2018 o 10.00.

Na budúcu sobotu je v kňazskom seminári  v Nitre Deň otvorených dverí. Ste srdečne pozvaní…

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí: Na budúcu nedeľu od 10.00 do 11.00 bude v náukovej miestnosti prebiehať meranie detí  kvôli rovnošatám, ktoré budú mať na prvom  sv. prijímaní. Účasť všetkých detí je nutná!

Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujeme vopred v mene svojom, predstavených seminára i seminaristov úprimné Pán Boh zaplať. Modlime sa v tomto týždni intenzívnejšie za duchovné povolania.