Birmovanci – stretnutie

V sobotu 21.apríla o 10.00 sa vo farskom kostole uskutoční posledné veľké stretnutie birmovancov. Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať v sobotu 28.4.2018 o 10.00.