Zmena telefónneho čísla

Od októbra 2018 došlo k zmene telefónneho čísla duchovnej služby vo FN Trenčín.

Aktuálne informácie si môžete pozrieť po kliknutí na nižšie uvedený odkaz.

Viac informácií o duchovnej službe vo FN Trenčín