Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána (13.1.2019)

Slávime tretiu nedeľu po Narodení Pána, Nedeľu Krstu Krista Pána. Touto nedeľou končí vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok. Vianočná výzdoba v kostoloch môže zostať do sviatku Obetovania Pána, do Hromníc 2. februára.

Úprimne a zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh vianočných sviatkov. Ďakujeme našim kostolníčkam, organistom, spevákom a všetkým, ktorí zdobili a čistili naše kostoly, miništrantom… Nech Pán Boh vašu obetavosť odmení svojím požehnaním.

Od 15. februára 2019 bude v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej ulici opäť prebiehať kurz Manželské večery, určený pre všetky manželské páry, ktoré chcú svoj manželský vzťah prehĺbiť a posilniť. Kurz sa začína počas Národného týždňa manželstva. Bližšie informácie a možnosti prihlásenia nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu a na výveskách.

Od piatku budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlime sa v týchto dňoch intenzívnejšie na tento úmysel.

Oznamujeme rodičom, že prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude pre cirkevnú školu dňa 19. mája 2019, pre ostatné ZŠ dňa 26. mája 2019. Pre deti budeme opäť požičiavať rovnošaty.

Na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Sv. omša o 11.00 bude na budúcu nedeľu obetovaná za všetkých dobrodincov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár:
št: spomienka na sv. Antona, opáta