Oznamy na 2. nedeľu v období cez rok (20.1.2019)

Slávime druhú nedeľu v období cez rok.

Oznamujeme rodičom, že prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude pre cirkevnú školu dňa 19. mája 2019, pre ostatné ZŠ dňa 26. mája 2019. Pre deti budeme opäť požičiavať rovnošaty.

Tí, čo cítia v sebe povolanie stať sa kňazmi a chcú veľkodušne odpovedať na tento Boží hlas, môžu sa uchádzať o prijatie do kňazského seminára na štúdium teológie v Nitre v akademickom roku 2019 – 2020. Podrobnosti podá pán dekan.

Piaristické gymnázium v Trenčíne pozýva verejnosť, najmä rodičov a žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24.1.2019 v čase od 10.00 do 15.00 hod. Bližšie informácie na webovej stránke školy.

Od 15. februára 2019 bude v priestoroch Centra pre rodinu opäť prebiehať kurz „Manželské večery“, určený pre manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť, zlepšiť. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke CPR a na výveskách.

Zajtra o 17.00 sa v refektári piaristov uskutoční prednáška s názvom „Konflikt alebo šanca“ o tom, ako zvládať problémy s inými alebo so sebou.

Od piatka prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlime sa v týchto dňoch intenzívnejšie na tento úmysel.

Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. Svätá omša o 11.00 vo farskom kostole je dnes obetovaná za všetkých dobrodincov.

Liturgický kalendár:
po: spomienka na sv. Agnesu, pannu a muč.
št: spomienka na sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi
pi: sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
so: spomienka na sv. Timoteja a Títa, biskupov