Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok (27.1.2019)

Slávime tretiu nedeľu v období cez rok.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedáme približne hodinu pred svätými omšami. V piatok po sv. omši vo farskom kostole bude prvopiatková pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a požehnanie.

V sobotu je sviatok Obetovania Pána, sv. omše budú ako v sobotu. Pri svätých omšiach budeme požehnávať Hromničné sviece.

Tí, čo cítia v sebe povolanie stať sa kňazmi a chcú veľkodušne odpovedať na tento Boží hlas, môžu sa uchádzať o prijatie do kňazského seminára na štúdium teológie v Nitre v akademickom roku 2019 – 2020. Podrobnosti podá pán dekan.

Od 15. februára 2019 bude v priestoroch Centra pre rodinu opäť prebiehať kurz „Manželské večery“, určený pre manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo osviežiť, zlepšiť. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke CPR a na výveskách.

V Katolíckych novinách dávame do pozornosti článok o sv. Filoméne, ktorú si veľmi ctil sv. Ján Mária Vianey. Je to svätica, ktorá pomáha v najťažších chvíľach nášho života. V minulotýždennom čísle upozorňujeme na článok o Obč. združení v Trenčíne, ktoré sa stará o bezdomovcov v našom meste. Je tam tiež zaujímavý článok o postoji Katolíckej Cirkvi k deportácii Židovských občanov zo Slovenska počas II. sv. vojny.

Liturgický kalendár:
po: spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi
št: spomienka na sv. Jána Bosca, kňaza
so: sviatok Obetovania Pána