Oznamy na 5. nedeľu v období cez rok (10.2.2019)

Slávime piatu nedeľu v období cez rok.

CPR pozýva dnes rodiny s deťmi na korčuľovanie na Zimný štadión Pavla Demitru od 14.45 do 15.45. Na budúcu nedeľu od 15.30 pozýva na pravidelné Tvorivé dielne…

Zajtra 11. februára je spomienka na Lurdskú Pannu Máriu. Je to svetový deň chorých. Je dlhoročným zvykom v našej farnosti v tento deň udeľovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých. Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať pri všetkých sv. omšiach. Túto sviatosť môžu prijať naši starší bratia a sestry alebo vážne chorí, ktorí sú v posväcujúcej milosti, teda po svätej spovedi.

Od 11. do 18. 2. 2019 je Národný týždeň manželstva. V tomto týždni budú rôzne aktivity pre manželské páry aj v Trenčíne. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke Centra pre rodinu.

Pripomíname prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom, že v nedeľu o 11.00 vo farskom kostole je príhovor vo sv. omši zameraný pre deti…

Aj v tomto roku plánujeme cez jarné prázdniny lyžovačku na Makov 5.3.2019.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole bude obetovaná za všetkých dobrodincov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár:
po: spomienka na Lurdskú Pannu Máriu
št: spomienka na sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa… Je to výročný deň smrti sv. Cyrila (v roku 869)