Oznamy na 6. nedeľu v období cez rok (17.2.2019)

Slávime šiestu nedeľu v období cez rok.

CPR pozýva dnes rodiny s deťmi od 15.30 na pravidelné Tvorivé dielne, ktoré sa konajú na Farskej ulici. V pondelok 25.2. od 18.00 pozýva slobodných katolíkov od 25 do 39 rokov, ktorí hľadajú životného partnera, na stretnutie do priestorov Centra. Podrobnosti sú na stránke CPR.

Aj v tomto roku plánujeme cez jarné prázdniny lyžovačku na Makov 5.3.2019. Celodenný lístok aj s dopravou je pre dospelých 12 €, pre deti 10 €. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v sakristiách kostolov alebo na fare.

Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov a farských budov. Sv. omša o 9.00 vo farskom kostole je obetovaná za všetkých dobrodincov. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár:
pi: sviatok Katedry sv. Petra
so: spomienka na sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka