Oznamy – 23. nedeľa cez rok

Slávime 23. nedeľu v období cez rok

Dnes je 105. svetový deň migrantov a utečencov, ustanovený pápežom Piom X. v roku 1914.

Liturgický kalendár

Pondelok Výročie posvätenia farského kostola v Trenčíne sviatok
Štvrtok Najsvätejšie meno Panny Márie spomienka
Piatok Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi spomienka
Sobota POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA sviatok
NEDEĽA SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, patrónka Slovenska slávnosť

Dnes si pripomíname titul nášho farského kostola. Zároveň bude v našej farnosti od 13,00 h. poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Poklona bude trvať do 18,00 h. Ďakujem za vaše milodary odovzdané pri príležitosti dnešnej ofery a pozývam vás na pohostenie pri kostole.

V pondelok si pripomenieme a oslávime požehnanie nášho farského kostola.

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme v mene svojom , v mene predstavených seminára i v mene seminaristov úprimné ďakujem a vyprosujeme vám Božie požehnanie.

Na budúcu nedeľu budú sv. omše podľa obradného poriadku. Pri sv. omši o 11,00 h. budeme vysluhovať sviatosť krstu.

V nedeľu 22.9.2019 o 11,00 h. bude detská sv. omša.