Oznamy – slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci spomienka
Piatok Sv. vietnamskí mučeníci spomienka
Sobota Sv. Matúš, apoštol a evanjelista sviatok
NEDEĽA 25. cez rok

Dnes konáme zbierku na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme v mene svojom, v mene predstavených seminára i v mene seminaristov úprimné ďakujem a vyprosujeme vám Božie požehnanie.

Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsah týchto dní: Poďakovanie za úrodu.

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša. Pozývame všetkých, ale najmä deti a mládež. Po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie.

Od začiatku októbra budeme zapisovať záujemcov o sviatosť birmovania. Na prijatie tejto sviatosti sa môžu prihlásiť žiaci deviateho ročníka Základných škôl a starší. Bližšie informácie nabudúce.

Ohlášky
Oznamujeme, že kanonické manželstvo chcú uzavrieť: Denis Cupák, pochádzajúci z farnosti Trenčín a Nikola Lauffová, pochádzajúca z farnosti Trenčianske Teplice. Kto by vedel o nejakých závažných prekážkach, pre ktoré by sa nemalo sláviť toto manželstvo, je povinný oznámiť to pánovi farárovi.