Oznamy – 25. nedeľa cez rok

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Pius z Pietrelciny, kňaz spomienka
Piatok Sv. Vincent de Paul, kňaz spomienka
Sobota Sv. Václav, mučeník spomienka
NEDEĽA 26. cez rok

Za vaše milodary obetované na seminár, ešte raz, vyslovujeme úprimné ďakujeme a vyprosujeme vám Božie požehnanie.

Na budúcu nedeľu budeme pri sv. omši o 11,oo hod., vo farskom kostole, vysluhovať sviatosť krstu.

Od začiatku októbra budeme zapisovať záujemcov o sviatosť birmovania. Na prijatie tejto sviatosti sa môžu prihlásiť žiaci deviateho ročníka Základných škôl a starší.

Ohlášky
Oznamujeme, že kanonické manželstvo chcú uzavrieť : Denis Cupák, pochádzajúci z farnosti Trenčín a Nikola Lauffová, pochádzajúca z farnosti Trenčianske Teplice. Kto by vedel o nejakých závažných prekážkach pre ktoré by sa nemalo sláviť toto manželstvo, je povinný oznámiť to na farskom úrade.

Od zajtra, pondelka, 23. 9., začínajú večerné mládežnícke sv. omše v kostole Notre Dame v Trenčíne (o 19:00) a plná prevádzka Univerzitného pastoračného centra na Sihoti. Nový leták s informáciami je na webovej stránke Upc Trenčín.